DEĞER

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)

Söz olur, söze değer,
Göz kalır, göze değer,
Gizli sevda çekenin,
Gözyaşı dize değer…

Âşıklar saza değer,
Māşuklar naza değer,
Aşk acısı çekenin,
Ateşi köze değer…

Kış geçer yaza değer,
Kuş uçar düze değer,
Sıla derdi çekenin,
Yâresi öze değer…

Sır vardır gize değer,
Bir vardır yüze değer,
Dünya kahrı çekenin,
Baharı güze değer…

Niyazkâr bize değer,
Biz versek bize değer,
Yâda hasret çekenin,
Her yanı «biz»e değer…