AYNI YOLUN YOLCUSUYUZ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Cümle yollar Hakk’a gider,
Aynı yolun yolcusuyuz.
Sanma yolun başka gider,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Bir varlıktan çıktık yola,
Şimdi ola, sonra ola,
Er geç yokluk gelir kula,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Mal onunmuş, yok seninmiş,
Sen fakirsin, o zenginmiş,
Bil cümlesi gökten inmiş,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Kimi tahtında muktedir,
Kimi olmuş âciz, hakir,
Kamu kuldur, Hak’tır kadîr,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Kuldur hasta, kuldur hekim,
Mahlûkuna Hak’tır rahîm,
Her emrinde Allah hakîm,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Ağyar ile kaldınsa kör,
Aç gönlünü bir yâri gör,
Yokluk ile her kârı gör,
Aynı yolun yolcusuyuz.

Vardan gelir vâra gider,
Sanma Mürid nâra gider,
Cümle mahlûk yâra gider,
Aynı yolun yolcusuyuz.