YÂ RASÛLÂLLAH! -sallâllâhu aleyhi ve sellem-

Mustafa Necati BURSALI

Cemâl-i yâre âşık,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Ahmed Muhtâr’e âşık,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Bakma yüzde karama,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Derman Sen’de yarama,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Zaif, muhtâc-ı himmet,
Benim, yâ Rasûlâllah!
İşte bîçare ümmet,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Bülbül gibi zârım var,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Nice intizârım var,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Sanki bir kırık testi,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Çöller yolumu kesti,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Şükrüm ve amelim az,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Rıdvan yüzüme bakmaz,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Muradım havzından su,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Muradım Yâr kokusu,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Etme bu arzumu ret,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Yok elimde bir kudret,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Yorgun altımdaki at,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep bekleyen şefaat,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Ah n’ola hâlim yarın,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Tek muradım dîdârın,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Çırpınan alev gibi,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Aşk-ı hayrân-ı Nebî,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Güllerin dalında hâr,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep yanan leyl ü nehâr,
Benim, yâ Rasûlâllah!

İnlemede can sazım,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Geçmez kimseye nazım,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Âlemde hicran dalı,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep âşık, hep sevdalı,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Düştü yüreğime kor,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Derdim deva bilmiyor,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Himmete muhtaç bir kul,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep garip ve hep yoksul,
Benim, yâ Rasûlâllah!

İştiyakım nice var,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Gündüz vardır, gece var,
Benim, yâ Rasûlâllah!

O güzel aşkına râm,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep tüten buram buram,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Nûruna pervane can,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Bâğ-ı aşk, bâğ-ı hicran,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Bu feryat, bu âh u zâr,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Sen’den başka kimim var?
Benim, yâ Rasûlâllah!

Kanadı kırık bir kuş,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Hep dik, hep yolum yokuş,
Benim, yâ Rasûlâllah!

Yolum varmazsa Sana,
Benim, yâ Rasûlâllah!
Gücüm yetmez hicrana,
Benim, yâ Rasûlâllah!