SARSA BENİ…

Rıfat ARAZ

Yâ Rab, gönlüm bu âlemde;
Aşk yoluna serse beni!..
Halil gibi bir hoş demde;
Sana kurban verse beni!..

Şahit olsun her bir âzam
Seni söyler ölçü, nizam!..
Bu ördüğüm ömür kozam;
Sen’den Sana sürse beni!..

İki cihan verdin bana;
Gönül yaptım Sen’den yana!..
Ecel gelmiş gülistâna;
Gül misali derse beni!..

Secde gülüm, güle durdu;
Edep rengi cana vurdu!..
Âhım ömre bir od serdi;
Âlem duysa, görse beni!..

Tâ Âdem’den gelir izim;
Tevhid okur gönül gözüm!..
Bir gülşende yanan özüm;
Nefes nefes sorsa beni!..

Yandım nefsin en hasına;
Kandım varın esâsına!..
Aşkım takvâ libâsına;
Bu kullukla sarsa beni!..