Günümüzle Mukayeselerle ŞEHZÂDE KATLİ MESELESİ

Asım UÇAROK “Ve her kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katletmek münasiptir. Ekser-i ulemâ dahî tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar.” «Fatih Kanunnâmesi»nde geçen bu satırlar; zaferlerle, muvaffakiyetlerle, eserlerle dolu Osmanlı tarihinin en çok tartışılan meselelerinden birine işaret eder. Bizi kim idare etmeli? Bir şehri, bir ülkeyi veya dünyayı? Talip çok ise; hangisi, hangi hakla bu salâhiyeti elinde […]

Continue reading »

NİMETLERİN KIYMETİNİ BİLMEK!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com KÂİNAT İNSAN İÇİN Kâinat insan için, insan da Allâh’a kulluk için yaratılmıştır. İnsan için yaratılan kâinâtın küçücük bir zerresi olan dünya ve çevresi, insanın yaşaması için mükemmel bir hâle getirilmiş ve binlerce nimetlerle donatılmıştır. Etrafımıza ve kendimize baktığımızda bizlere verilen nimetlerin çok az bir kısmını görmemize, hissetmemize, idrâk etmemize rağmen bu nimetler oldukça fazla ve yerindedir. Her […]

Continue reading »

BU TERBİYE ŞART

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Yeryüzünde; Her kim gönlünü ulvî hedeflerle, sarsılmaz hassâsiyetlerle, yıkılmaz fazîletlerle donattıysa âbâd oldu. Her kim yaşantısından dîni uzaklaştırdıysa, ilâhî emirleri ihmal ve terk ettiyse sonunda perişan oldu. Tarih de defalarca bu hakikat etrafında sayısız manzaralara şahit oldu. Bir taraftan; Evvelinde vahşî, kaba ve câhil olan nicelerinin, hidâyete eriştikten sonra ulaşmış oldukları; ilimde, ahlâkta, edepte ve insanlıktaki […]

Continue reading »

İNKÂR EDEMEDİLER!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulmakta: “Allah ile beraber başka bir tanrı uydurmayın (O’na ortak koşmayın). Gerçekten ben size O’nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.” (ez-Zâriyât, 51) Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bir ömür boyu yüksek bir fedâkârlık içerisinde hak yoldan sapmış insanları tevhîde davet etti. Putlara ve ateşe tapanları, kitap ehli olduğu hâlde yoldan çıkmış ve sapıtmış […]

Continue reading »

Adını Duyduğumuz, Kendini Bilmediğimiz Kanlı Coğrafya ARAKAN

M. Aşır KARABACAK ma.karabacak@gmail.com Meşhur arama motorlarına «Arakan» yazıp arama tuşuna bastığımızda karşımıza saniyeler içinde milyonlarca fotoğraf, video ve yazı çıkar ve hepsinde birbirinden acınası, birbirinden elem verici, birbirinden hazin hikâyeler ve dehşeti yaşamış bakışlarla karşılaşırsınız. Öyle ki; fotoğraflara bakarken bırakınız bir müslüman hissiyâtını, insanlığınızdan mahcup olur ve günlük kıyl u kāl içinde geçen müreffeh hayatınızdan hayâ edersiniz. İki tarafı […]

Continue reading »

İBÂDETTEN DAHA İYİ BİR AV YOKTUR!

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Şirin bir Trakya kasabasındaki kahvehânenin bahçesinde ballandıra ballandıra avcılık hâtıralarını anlatıyordu: “–Dün akşam 300 tane bıldırcın avladım!” “–Nasıl avladın o kadar kuşu?” “–Teyp ile ses düzeneği kurdum; sesi duyan bıldırcınlar oraya doluştu, ben de onları avladım.” İçimden; «Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh…» çektim. Çünkü birkaç gün önce de aynı yerde, ormanda artık av […]

Continue reading »

ÇALI SÜPÜRGESİ GİBİ OLMA BE OĞLUM!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com «Günümüz gençliğinin en önemli problemi nedir?» diye soracak olursanız, belki birçok problem sayılabilir. Ama Kur’ân-ı Kerîm’in ışığında bakarsak; «Daha az düşünme» demek istiyorum. Kur’ân-ı Kerim’de 800’den fazla âyet-i kerîme, bize; «düşünmeyi, akıl etmeyi» öğütlüyor. Sene 1983 ve şimdi üniversite yıllarımda başımdan geçen bir hâdiseyi yine sizlerle paylaşmak istiyorum: Fakültede yarıyıl imtihanlarını verdik ve tatil için Aksaray’a geldim. […]

Continue reading »

BİZ DE HATIRLANACAK MIYIZ?

Halil KAŞIKÇI Gençlerden şikâyet çok. Onlardan bahsederken, sokakların cam kırıkları ve dikenlerle dolup taştığını, âdeta yürümek için büyük gayretler sarf etmek gerektiğini; akıllı telefon, internet, modalar ve reklâmların bütün şehveti ile gençlerimizi çevrelediğini dile getiriyoruz. Bu durumun ana-babalara, yetişkin, görmüş geçirmiş, tecrübe sahibi büyüklere bir mes’ûliyet yüklediğinin farkında mıyız? Yoksa, kolayına kaçıp; kuşak farkını, düşünce özgürlüğünü bahane edip kenara çekilerek, […]

Continue reading »

Şifâ Menbaı TABİAT ECZAHÂNESİ

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulmakta: “Hastalandığım zaman bana şifâ verendir.” (eş-Şuarâ, 80) İskenderiye Mukavkısı, Peygamber Efendimiz’e pek çok hediye ile birlikte bir de doktor göndermişti. Doktor bir süre kaldığı hâlde, kendisine hiçbir müracaat olmadığını gördü. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bu hekime; “−Ailenin yanına dönebilirsin. Çünkü biz acıkmadıkça yemeyen bir kavimiz. Yediğimiz zaman da doyuncaya kadar yemeyiz.” buyurdu.1 […]

Continue reading »

NE HÂLDEYİZ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Yaşlı adam masada duran gazeteyi eline aldı. Manşeti görür görmez durakladı. Okudukça kanı dondu. Bu nasıl bir vahşetti böyle? Ne akıl, ne fikir, ne vicdan kabul ederdi bunu. Moral bozukluğu içinde bir daha göz attı. Kaşları çatıldı, yüzü düştü. Tekrar okumak için yine eline aldı. Fakat duyguları müsaade etmedi. Tahammül edilecek gibi değildi çünkü. Kalbinden feryatlar […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 59