DİN ve VATAN

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com İnsan olarak muhtaç olduğumuz maddî ve mânevî birçok değerler vardır. Bunlar içerisinde en önemlileri; din, vatan ve bayraktır. Din, esas itibarıyla mânevî yönümüz olmakla beraber maddî hayatla; vatan ise coğrâfî bir alan olarak, maddî bir toprak parçası olduğu hâlde mâneviyatla irtibatlı yüce değerlerdir. Bir yere vatan denmesi için, üzerinde doğup büyümek yeterli değildir. Öyle olsaydı gurbette doğup […]

HİZBULLAH PİROĞLU

  Güzel bir gönül daha geldi geçti dünyadan! Kulluğun, tebliğin ve irşâdın gereğini, Allâh’ın ve Rasûlü’nün arzusu istikametinde güzel bir şekilde yerine getirmeye âcizâne ve dervişâne gayret ettiği 89 yıllık ömürle dâr-ı bekāya irtihâl eyledi. Sâlih bir insandı. Allah ve Rasûlü’ne sadâkati ve teslîmiyeti, Hak dostuna bağlılığı, evrâdı, ezkârı her şeyiyle mütevâzı bir derviş olarak yaşadı. Bu yaşayışı tâlim eden […]

MEHMET PARMAKSIZ AĞABEY

Mehmet MENCET Kaleme alınmak istenen yazıların şüphesiz en zoru, sevdiğiniz insanların arkasından onu anlatmak… 2 Ağustos 2019’da yüce Allâh’ın sonsuz rahmetine, sevdiklerinin yanına tevdî edilen Mehmet PARMAKSIZ Ağabeyimiz tam bir gönül insanı idi. 1974 yılında ilk vazife yeri olarak Urfa’nın Hilvan ilçesine tayin oldum. Benim için ilk vazife yeri, ilk gurbet. Urfa müftüsü Halil GÖNENÇ Beye selâm götürmüştüm. Biraz sohbetten […]

CENNET ÇİÇEKLERİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyorlardı: “–Hocam bir daha anlatın ne olur Sultanahmet Camii’nin kaç minaresi var! Selimiye Camii nerede!” Bursa’daki Keşiş Dağı’nın eteklerindeki Cumalıkızık köy mescidinin imamı, Kur’ân kursuna gelen talebelerine yeniden anlatmaya başladı. Köyün yeni camisi bitmek üzereydi, imam efendi de onun hevesiyle çocuklara gördüğü Sultanahmet Camii’ni, Edirne’deki Selimiye Camii’ni anlatıyordu. O zamanlar fotoğraf […]

BİR TUĞLA OLABİLMEK!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com İstanbul’a çocukluğumda her yaz tatilinde gelir, adım adım sokaklarını gezerdim. İlk İstanbul’a geldiğim yıl 1976 idi ve 10 yaşındaydım. Süleymaniye Camii’ni görünce o kadar şaşırmıştım ki; «Bu kadar büyük bir cami nasıl olur? Ne büyük sanat ne büyük bir işçilik ne büyük bir mânevî enerji böyle büyük bir camiyi ortaya çıkardı?» diye düşünmüştüm. Aradan yıllar geçti ve […]

EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN YERİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com “Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir.” İnsanın yetişmesi, her medeniyet için önem arz etmektedir. Çünkü yetişmiş ve kaliteli insan, toplumu yönlendirebilir, hayatın akışını değiştirebilir, teknolojiye, bilime katkı sağlar ve yeni neslin yetişmesinde önemli rol oynar. İnsanın yetiştirilmesi çoğu zaman okullarla, eğitimle olduğu gibi; okul dışında da âdet, gelenek, görenek, töre gibi çeşitli faktörlerle de olabilmektedir. Ancak […]

İMTİHANLI BİR İBÂDET: KURBAN

Halil KAŞIKÇI ➢ Allah Teâlâ’dan istenen evlât, ➢ Verilen söz, ➢ Fedâkârlığın zirvesi, ➢ Teslîmiyetin en üst noktası ve mükâfâtı, ➢ İbrahim -aleyhisselâm-, İsmail -aleyhisselâm-, Cebrâil -aleyhisselâm-, koç ve kurban! İmtihan için geldiğimiz bu dünyada, imtihanların en büyüğü; aracısız, şartsız tam teslîmiyet ile cânı fedâ etmenin mutluluğu, sevinci ve ateşin gülistan oluşu. Nasıl bir muhabbet ve bağlılık ki, isminin bir […]

ESİR OLMAK İÇİN DEĞİL!

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Gözünü açtığında hastahânedeydi. Hatırladığı en son şey; direksiyon başında olduğuydu. Gözleri ara ara dalıp gidiyor, ancak yine de açık tutmaya çalışarak yoluna devam ediyordu. Sonrası: Kaza! Bir anlık gaflet yüzünden. Bir anlık uyku yüzünden. Bir kamyoneti vardı. Zor çalışma şartları altında yıllarca para biriktirdikten sonra ancak alabildiği… Gözü gibi bakardı. Ekmeğini de onunla kazanırdı. Ne yazık […]

Bizim İçin Hâlâ Bir Sır; SU!

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Rabbimiz buyurmakta: “Rabbiniz ki; sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır.” (el-Bakara, 22) Su bizim medeniyetimizde aziz kabul edilmiştir. Su şifâ kaynağıdır, bu yönüyle en güzel ikramdır. Bir mûcize-i ilâhîdir su. Tabiattaki en temel elementlerden olan hidrojen ve oksijen çok basit gibi görünen bir bağ […]

MEHMET ŞEVKET EYGİ AĞABEYİMİZ

Dr. Med. Naif ÖZKUL 12 Temmuz 2019 günü, Mehmet Şevket EYGİ Ağabey vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle, elli yılı aşkın bir dostluğumuz vardı. Renkli şahsiyetine, İslâm dâvâsına ve matbuatına ettiği hizmetlere bire bir şahitlik etme imkânım oldu. Önce kısa bir hayat hikâyesini arz etmek isterim: 7 Şubat 1933 tarihinde Zonguldak Ereğli’sinde dünyaya geldi. 1940 yılında başladığı Galatasaray Lisesinin ilkokul […]

1 2 3 4 56