HİZMETTE EDEP NÜMÛ NESİ: AHMET KOCABAŞ’IN ARDINDAN

Mehmet YÜZBAŞI Hak dostları sohbetlerinde sık sık; “Hizmet mühimdir, lâkin hizmette edep daha mühimdir.” buyurmuşlardır. Cenâb-ı Hak cümlemize edepli hizmet etmeyi nasip etsin. Bazı kardeşlerimiz hizmet ederken; kimseyi incitmeden, tevâzu ile, zarif bir şekilde hizmet ederler. İşte 6 Haziran 2020 Cumartesi günü akşam ezanları okunurken çok sevdiği Cenâb-ı Hakk’a kavuşan Muhterem Çeyizci Ahmet KOCABAŞ Beyefendi kardeşimiz, edepli hizmet ehli bir […]

Continue reading »

LİSAN EDEBİ

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Abdulkādir Geylânî Hazretleri sohbetlerinde şöyle der: “Kalbin karışmadığı dilin bilgisi hiçtir. Kalbin yaya kaldığı bilgi ile bir adım bile atman kābil olmaz. Yol dediğimiz kalp yolculuğudur.” (İlâhî Armağan, 6. sohbet) Kişinin dünya hayatında çıktığı yolculukta kalp dünyası; yegâne ve tek hazinesidir. Bu hazineyi koruyabilmenin yolu da, Allah ve Rasûlü’nün bize gösterdiği «Hak Yol»da sebât ederek istikametle […]

Continue reading »

HOŞ GELDİN RÛHUM!

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com Ömer HALİSDEMİR’in rûhu meleklerin eşliğinde gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıktı. Ömer, öldüğünü biliyordu ama yepyeni bir âlemde yaşamaya devam ettiğinin farkındaydı. Bu, öyle bir âlemdi ki daha önce böylesini ne görmüş ne duymuştu. Sonsuz bir nur kaplamıştı her yeri. Burnuna cennet kokusu gelmeye başladı. Cennet kokusu nasıldır, bilmiyordu ama öyle olmalıydı. Böylesine tarifsiz koku, ancak cennet kokusu […]

Continue reading »

KUR’ÂN-I KERİM ŞİFÂDIR -2-

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Kur’ân-ı Kerîm’in şifâ oluşu ile ilgili yapılmış ilmî araştırmalara bakmaya ve hikmet arayışına devam ediyoruz: KUR’ÂN EZBERLEME ve KRONİK HASTALIKLAR Suudi Arabistan’ın Büreyde Şehri’nde yapılan bir araştırmada, Kur’ân-ı Kerim ezberlemenin 55 yaş üzeri erkeklerde kronik (müzmin) hastalıklar üzerindeki etkisi araştırılmış ve ezberlenen Kur’ân-ı Kerim sahife sayısı arttıkça, üç kronik hastalık (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, depresyon […]

Continue reading »

AKBABA HİKÂYESİ

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Yaşlı akbaba; yemeğini yemiş, keyif kahvesini içiyordu. Hikâye bu; niye içmesin ki, değil mi? Neyse, tam keyif kahvesini içerken; oradan geçen insanoğlu kendi kendine söyleniyordu. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor bir şeyler diyordu. Yaşlı akbaba; “–Hey insanoğlu! Hayırdır ne oldu? Gel hele biraz soluklan.” dedi.
İnsanoğlu, sesin geldiği tarafa baktı ve şaşırdı. Kocaman bir akbaba ayak ayak üstüne atmış, keyifle […]

Continue reading »

MÂNEVÎ BEKĀMIZ İÇİN

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com 1071 yılının Ağustos ayında, Malazgirt ovasında Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelmiştir. Sultan Alparslan; bembeyaz elbiselerini giyerek ordusunun en önünde yer almış, konuşmasıyla askerlerini heyecanlandırmıştır. Allâh’ın yardımı, askerlerin; «Ölürsek şehid, kalırsak gaziyiz.» düşüncesi ve gayretleriyle muhteşem bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer neticesinde; bin yıldır İslâm sancağının dalgalandığı Anadolu toprakları, milletimizin dünyadaki cenneti, uğruna ölümü bile göze […]

Continue reading »

NASIL KULLANIYORUZ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Teknolojik gelişmelerin çok yoğun ve hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Zira hemen hemen daha dün diyebileceğimiz tarihlerdeki hâdiselerle bugünküleri incelediğimizde gördüğümüz manzaralar şöyle: 1946’da ilk bilgisayar üretildiğinde, ağırlığı otuz ton ve kapladığı alan tam yüz altmış yedi metrekareydi. Yapabildiği işlemler çok sınırlı ve sadece belli işler için belli alıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Malûmunuz üzere ilk telefonlar da kabloluydu […]

Continue reading »

KUR’ÂN-I KERİM ŞİFÂDIR -1-

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Kur’ân mevsimi Ramazân-ı şeriften yeni çıkmış olmamız hasebiyle bu ay Kur’ân-ı Kerîm’in şifâ oluşuyla alâkalı araştırmalara bakmak istedik ki; Ramazan ayında yakaladığımız muhabbet ve alâkayı senenin tamamına yayalım, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in en büyük mûcizesinin kadr u kıymetini bilelim. Fahruddin Râzî gibi âlimler, Kur’ân’ın hem mânen hem de maddeten şifâ olduğunu ifade etmişlerdir. […]

Continue reading »

ARZ-I HÂL

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlâ’m Sen’i! Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlâ’m Sen’i!  (Yûnus Emre) Yûnusça bir yakarış ile; içinden çıkılması zor bir imtihanda, bütün benliğimiz ile Sana yöneldik Rabbim. İşlediğimiz bunca kusurdan pişman olarak özür diliyoruz Mevlâ’m! Dağlar, taşlar «Hay» esmâ-i şerîfi ile hayat bulmuş iken; kereminle belâlardan kurtulmak için, yardım talep ediyoruz Rabbim! İhtiyacımız […]

Continue reading »

GÜZEL ÖLÜM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Haziran ayı idi. Okullar tatil olmuştu. Âdem öğretmen, bazı işlerini yapmak için ilçeye geldi. İkindiye yakın, ilçedeki işlerini bitirdi. Arabaların gelmesini bekliyordu. Saatine baktı, ezana biraz vakit vardı. «En iyisi cami avlusuna varayım, erkenden abdestimi alayım, ezanı bekleyeyim.» dedi. «Vakit bulursam, müftülük memuru arkadaşı da ziyaret eder, bir çayını içerim.» diye düşündü. Yavaş adımlarla ilçenin merkez camii […]

Continue reading »
1 2 3 4 63