SELÂMSIZ KELÂM

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Dînimizin bize öğrettiği vazifelerden biri de selâm vermek ve verilen selâmı almak meselesidir. Hattâ dînimize göre selâm vermek sünnet olsa da verilen selâmı almak farzdır. Âdâb-ı muâşeret ve ahlâk kitaplarında; selâm vermenin ve selâm almanın edeplerinden uzun uzadıya bahsedilmektedir. Mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı Kerim’de, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek hadislerinde önemli bir mevzu olan selâm verme ve […]

Continue reading »

TEVEKKÜLÜN YÜCELİĞİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Sene 1596, yeniçeriden Muhzir Ağa, Eğri Savaşı’na çağırılır. Fakat gel gör ki karısı Rahime Kadın hamile. Koca asker, karısını nereye, kime bırakacağını bilemez; «Ferman padişahın!» deyip yola koyulmadan önce iki rekât sefer namazı kılar ve Allâh’a yalvarır: “–İlâhî! Hâlim Sana malûmdur. Kalbime öyle gelir ki ben seferden dönmeden şu hatuncuk doğuracaktır. Artık çocuğum Sana emânet!” […]

Continue reading »

İKİ ÇINAR

Haşim AKIN hasimakin42@hotmail.com Gana sınırına yakın ve yeşil ormanların içinde bir köy burası. Adı, ağaç kökü anlamına gelen Kodela… Köy, ağaç köküne benzemese de ağaçların bol olduğu bir yer. Burada sadece ağaç kökleri değil insan kökleri de önemli. Zira Afrika insanı, geleneklerini ve kültürel âdetlerini çok önemser. Bunlar olmayınca, kendilerinin kökü kalmamış bir ağaca döneceğine inanırlar. Buralara çok sık yabancılar […]

Continue reading »

Bağışıklık Sistemimiz -2- SIHHAT HUZURDAN GEÇER

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com STRES ve DEPRESYON (RÛHÎ ÇÖKKÜNLÜK) Hâlihazırda devam etmekte olan Covid-19 pandemisi sebebiyle ara vermek mecburiyetinde kaldığımız yazılara tekrar devam etme fırsatı veren Cenâb-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun… Neredeyse bütün hastalıklar ile alâkası bulunan ve bakteri, virüs gibi bizde hastalık yapıcı her türlü mikroba karşı en etkili silâhımız olan bağışıklık sistemimiz hakkında yazmaya devam ediyoruz. İlk […]

Continue reading »

ÜMİT, ÎMÂNIN BİR PARÇASIDIR

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Şeytanın, Hakk’ın yolundan insanları saptırmak için kurduğu çok çeşitli tuzaklar vardır. Bu tuzaklardan birisi de yeistir. Yeis; «umutsuzluğa kapılma, karamsar olma; kulun Allâh’ın rahmetinden, yardımından umudunu kesmesi» mânâlarına gelir. İmtihanlar, dünya hayatının bir parçasıdır. İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem -aleyhisselâm-, cennette imtihana tâbî tutulmuş, daha sonra yeryüzüne indirilmiştir. O gün bu gündür insanlar için imtihanlar […]

Continue reading »

ECDADIMIZIN ENGİN UFKU

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Sultan 2. Abdülhamid Hân’ın kerîmesi Hatice Sultan, bizim bugün «difteri» olarak bildiğimiz «kuşpalazı» hastalığına yakalanır. Saraya davet edilen Bahriye Kolağası Dr. İbrahim Efendi tedavi için yoğun gayret sarf eder, fakat hastalık ilerlemiştir. Nihayetinde Hatice Sultan kurtarılamaz ve âhirete irtihâl eder. İmtihân-ı ilâhî, Sultân’ın ilk kerîmesi Ulviye Sultan da yanarak can vermiştir. Bir yavrusunu daha ebediyete yolcu […]

Continue reading »

KURTULUŞ YOLU

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Dört kişi Hasan-ı Basrî Hazretleri’ni ziyarete geldi. Her biri kendi mâruzâtını dile getirdi. Biri kuraklıktan, biri fakirlikten, biri tarlasının verimsizliğinden, biri de çocuğunun olmayışından bahsetti. Maksatları Hazret’ten himmet talep etmekti. Büyük velî ise kendisine gelen bu dört şahsa da sadece; “–Allah’tan bağışlanma dileyin.” diyerek istiğfârı tavsiye etti. Yanındakiler sordular: “–Efendim, bu kimselerin dert ve sıkıntıları farklı […]

Continue reading »

DÜNYAYI DİYAR EDİNENLER BAŞKALARINA DÜNYAYI DAR EDİYOR*

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Genelde dünya, özelde müslümanlar olarak maruz kaldığımız maddî/somut sıkıntıların yanında, ondan daha şiddetli fikrî ve îtikādî problemlerle yüz yüze bulunduğumuz bir dönemdeyiz. «Şeytan taşlamaktan, tavaf yapamaz hâle geldik» desek yeridir. Zira ehl-i küfür sadece bir cepheden saldırmıyor; inancımıza, düşüncemize, kültürümüze, tarihimize, ahlâkımıza, neslimize ve nefsimize musallat oluyor. Her cepheden ayrı bir yara alıyoruz. Bu acı yetmezmiş gibi, […]

Continue reading »

Karabağ Azerbaycan’dır! Bu Sefer; «BİZ GELDİK!»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Fransız General Gouraud 1920 yılında Şam’ı işgal ettikten sonra; üçüncü haçlı seferini bertaraf etmiş olan müslümanların komutanı Salâhaddin Eyyûbî’nin türbesine giderek tekebbürle ve kinle; “–Kalk Salâhaddin, biz yine geldik!” diyor. Evet, 1095-1272 yılları arasında sekiz defa garptan şarka haçlı seferleri teşkil edilmiştir. 1095 yılında birinci haçlı seferi II. Papa Urbanus’un daveti ile yapılmıştır. Bunun maksadı; «mukaddes toprakları […]

Continue reading »

KARGALAR KURBAĞALARI NEDEN PATLATIYORLAR?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Almanya’nın Hamburg kentinde korku filmlerini aratmayan enteresan bir hâdise yaşandı. Küçük bir gölde yaşayan kurbağaların şişkin bedenleri balon gibi patladı. Kurbağaların esrarengiz ölümünden sonra bazı Alman bulvar gazeteleri; «Ölüm Gölü»nden söz etmeye başladılar. Hamburg yakınlarındaki bir parkta gezinti yapan insanlar, gölün kenarındaki ölü kurbağaları görünce hayretler içinde kalmışlardı. Yüzlerce kurbağa sırt üstü yatıyordu. Hattâ bazıları, gölden çıktıktan […]

Continue reading »
1 2 3 4 69