GEL!.. GEL!..

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Mü’minler kardeşti hani ya, dinde, Başıma bir garip hâl oldu, gel!.. Gel!.. Kardeş sorulmaz mı böyle bir günde? Çiğnendi bağrımız, yol oldu, gel!.. Gel!.. Beldelerim, bölük bölük bölündü, Umut bağlarımdan, gülüm yolundu, Kendi öz yurdumdan, adım silindi; Dostum dediklerim, el oldu, gel!.. Gel!.. Mihrican dokundu, bir hazandayım, Can boğaza geldi, çetin andayım, Gece-gündüz, durmaz bir […]

Continue reading »

ECDÂDIN VASIFLARI

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Cihangir ecdâdımız ne büyük ecdattılar, Fetih fetih diyarlar toprağına kattılar. Dîn-i mübîn uğruna kıtaları aşarken, Aldıkları yerlerde güvenli serhattılar. Yurdun her karışını cânından aziz bilip, Kutlu toprağa vatan niyetiyle yattılar. Nice milletler gelip geçti şu yeryüzünde, Dünyaya bahşedilmiş en büyük fırsattılar. Vakıf medeniyeti kurup tüm şehirlerde, Kubbe kubbe yükselen muhteşem sanattılar. Bekleşen insanlığa […]

Continue reading »

BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »

MÜSLÜMANIN VATANI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ailevî sıkıntıları olan bir hanım, dert yanarken söz arasında şöyle bir söz sarf etti: “Suriyeli mültecilerin yaşadıklarını, çektiklerini görüp dururken; kendi dertlerimden bahsetmekten de utanıyorum ya…” Vatanlarından sürülüp çıkarılmak veya çıkmak zorunda bırakılmak, insanlara yapılabilecek en büyük zulümlerden biri hiç şüphesiz. İnsanın vatanı, evi gibidir. Pek verimli olmasa da, oradaki hayat sıkıntılı olsa da […]

Continue reading »

CANIM TÜRKİYE’M!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Rabbimin bizlere armağanısın, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Yeryüzünün eşsiz gülistanısın, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Fatihler, Yavuzlar sînende doğmuş, Velîler, üstüne nur olup yağmış, Âfâkını, Kur’ân şavkıyla boğmuş, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Yûnus, Mevlânâlar bağrında medfun, Sevgiye, şefkate çıkar her yolun, Cennetten bir köşe, şu Anadolu’n, Sevdalıyım sana, canım Türkiye’m!.. Senden daha üstün, güzel bir vatan […]

Continue reading »

BU YARA SARILMALIDIR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Mesut günler arzumuzdur her zaman, Canlar bu düş ile dirilmelidir. Ayrı ayrı gezdik hayli bir zaman, Ayrılık azapmış görülmelidir. Ümmet bir bedendir, ırklar âzâsı, Arap’ı, Türkmen’i, Kürt’ü, Zaza’sı, Gaye ise bunda Hakk’ın rızâsı, Birlik mayasıyla karılmalıdır. Bağlarımız ayıklansın dikenden, Yurt kurtulsun masum kanı dökenden, Birliğe, dirliğe silâh çekenden, Tez elden hesabı sorulmalıdır. Sonu gelsin iftiranın, […]

Continue reading »

CİHAD

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Cihad, «bir işte ciddiyet göstermek ve gayret etmek» anlamındaki «cehd» kökünden gelir ve; «Düşmanı engellemek için kişinin bütün gücünü ortaya koyması» şeklinde tarif edilir.1 Bu tarif daha çok silâhlı savaşı akla getirse de; kelime, kökünde bulunan «çabalamak, gayret etmek» anlamıyla bağını koparmamıştır. Aksine bizâtihî şerîatte nefs ve şeytanla yapılan mücadele de cihad olarak […]

Continue reading »