ECDÂDIN VASIFLARI

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Cihangir ecdâdımız ne büyük ecdattılar,
Fetih fetih diyarlar toprağına kattılar.

Dîn-i mübîn uğruna kıtaları aşarken,
Aldıkları yerlerde güvenli serhattılar.

Yurdun her karışını cânından aziz bilip,
Kutlu toprağa vatan niyetiyle yattılar.

Nice milletler gelip geçti şu yeryüzünde,
Dünyaya bahşedilmiş en büyük fırsattılar.

Vakıf medeniyeti kurup tüm şehirlerde,
Kubbe kubbe yükselen muhteşem sanattılar.

Bekleşen insanlığa götürüp gül nizamı,
Umutsuz gönüllere can veren hayattılar.

Aldıkları mîrâsa azimle sahip çıkan,
Emânetin bekçisi vefâkâr evlâttılar.

Birçok icatta geri kalmışken Avrupalı,
Tıp, hendese ve gök ilminde üstattılar.

Nerde bir zalim varsa haçlı veya eşkıyâ,
Haksızın karşısında korkusuz kuvvettiler.

Bîçare düşmüş hasta, yolcu ve gariplere,
Cömert eli uzanan şefkatli hizmettiler.

Varoğlu, ecdâdına lâyık olmak kolay mı?
Tarihte çağ açıp çağ kapayan millettiler.

9 Kasım 2016, Vezirköprü