ARUZ KUSURLARI

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Aruzda vasl, zihaf ve imâle gibi uygulamalar kusur olarak görülür. Vasl (ulama), sonu sessiz harfle biten bir hecenin kendisinden sonra gelen ve sesli harfle başlayan heceye eklenerek telâffuz edilmesidir. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. mısraında; «yurdumun üstünde» kelimeleriyle «son ocak» kelimeleri arasında olduğu gibi. Söz konusu kelimelerin son hecelerindeki sessiz harfler bir sonraki […]

Okumaya Devam Edin...;

MERHUM BAHÂEDDİN KARAKOÇ’UN VEFATINA TARİH:

Geçtiğimiz günlerde rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz Türk edebiyatının kıymetli şairlerinden Bahâeddin KARAKOÇ’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet diler, kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemîl niyaz ederiz. (YÜZAKI DERGİSİ) MERHUM BAHÂEDDİN KARAKOÇ’UN VEFATINA TARİH: Mîras bıraktı bize tertemiz Türkçesini… «Kabul buyura Mahbûb, Beyaz Dilekçesini…» (Tâlî) قبول بويوره محبوب بياض ديلكچه سينى1440 =

Okumaya Devam Edin...;

TÜRKÇE BENİM SÖZ VARLIĞIM

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Cıvıl cıvıl konuştuğum, Türkçe benim söz varlığım… Âdem ile kavuştuğum, Türkçe benim söz varlığım. Asırların közündedir, Yûnusların sözündedir, Ozanların sazındadır; Türkçe benim söz varlığım. Ninni, mâni, türkü odur, Bayraklaşan ülkü odur, Varlığımın mülkü odur; Türkçem benim söz varlığım. Irmaklarca akıp gelir, Ağıtlarla yakıp gelir, Dîvan dîvan çıkıp gelir; Türkçe benim söz varlığım. Yesevî’den gelen nefes, Yüreğime […]

Okumaya Devam Edin...;

ESKİ(MEZ) YAZI

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Türkçeyi ilk defa, doğup büyüdüğüm köyde kullanılan mahallî ağızla tanıdım. Rahmetli dedemin anlattığı Keloğlan masallarını, arkadaşlarıyla oturduğu meclislerde birbirlerine anlattıkları askerlik hâtıralarını ve çobanlık hikâyelerini o ağzın verdiği sesle dinledim. Yine dedemin zaman zaman kendine has bir nağmeyle okuduğu yarı manzum Arzu ile Kanber macerasını, tamamı manzum olan Muhammed Hanefî Cengi gibi kitapları […]

Okumaya Devam Edin...;

HAK NEFESLİ HALK LİSÂNI

YAZAR : Asım UÇAROK Atalar ne güzel söylemiş: “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.” Bir lisânın kelime hazinesini, söz varlığını oluşturan mühim bir madde, kalıp sözlerdir. Kalıp sözler; o lisânı konuşan milletin örfünden, geleneğinden ve bilhassa inançlarından doğar. Bizim dilimiz, âdeta dînimizle yoğrulmuş, onunla yeniden var olmuştur. Lisan araştırmacıları, Türkçemizde beşerî münasebetlerde kullanılan sözlerde; «Allah» lâfzının çok sayıda kalıplaşmış sözde tâc edildiğini […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜZEL TÜRKÇEMİZ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Vatanım gibi aziz, milletim gibi temiz, Nice devirler aşıp gelir güzel Türkçemiz. Ecdâdımla kıtalar dolaştı diyar diyar, Kitap ve hitaplarla nûr olup açtı bahar. Rehberlik edip söze düşünce rotasında, Bin bir tatlı ses oldu mûsıkî notasında. Dede Korkut’ta destan, Yûnus’ta coştu şiir. Ediplerle sürüyor pek çok kıymetli nesir. Nice ağız, lehçe ve şîveler […]

Okumaya Devam Edin...;

DİLİM TÜRKÇEDİR BENİM!

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com Dudağımdan bal akar, Dilim Türkçedir benim! Mis gibi anne kokar, Dilim Türkçedir benim! Has bahçemde yeşeren, Çiçeği yediveren; Önüme güller seren, Dilim Türkçedir benim! Odur göğsümde nişan, Odur bana şeref, şan; Dünyalarla yarışan, Dilim Türkçedir benim! Geçmişten geleceğe, Hayale ve gerçeğe; Yerden yedi kat göğe, Dilim Türkçedir benim! Aşkıyla büyür canda, Bir tanedir cihanda; Söylenir […]

Okumaya Devam Edin...;

DÜNDEN BUGÜNE HAÇLI

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Sene 2001… ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarına ülkesinin vereceği karşılığı; «Crusade» Haçlı Seferi olarak adlandırdı. Afganistan gibi stratejik ve Irak gibi petrol zengini devletlerin işgaliyle neticelenecek bu hareketin, «Haçlı Seferi» olarak ifade edilmesi; çeşitli çevrelerden büyük tepki toplamıştı. Kimileri terörizmle mücadelenin dîni olmaz derken, kimileri Haçlı seferleri gibi «tamamen dînî(!)» sebeplerle çıkılan […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – BİN BİR KULAĞIM OLSA!..

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şâfiî Mezhebi’nin kurucusu, büyük âlim ve müctehid İmam Şâfiî; 767 yılında Gazze’de doğdu. Baba tarafından soyu Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in büyük dedesi Abdimenâf ile birleşir. Yetim büyüdü. İlk tahsilini; ibtidâî imkânlarla, etraftan topladığı kemikleri kalem yaparak ve bir devlet dairesinin atık kâğıtlarını kullanarak tamamladı. Dokuz yaşında hâfız oldu. On üç yaşında Mescid-i […]

Okumaya Devam Edin...;

Hukukta Milli ve Yerli Duruş

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Son günlerde gündemimizde anayasa değişikliği hazırlığı ve buna bağlı kanun değişiklikleri var. Hâlihazırda yürürlükte olan anayasamızın değişmesinin gerekliliği hususunda ortak bir kanaat olsa da; yenisinin neyi esas alacağı hususunda düşünceler farklı tellerden çalıyor. Hemen her sahada olduğu gibi, bütün ölçüler Avrupa’yı ve batıyı gösteriyor. Fransa modeli, İngiliz modeli, Amerikan modeli… Yaklaşık 150 yıl önce de […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4