TÜRKÇE BENİM SÖZ VARLIĞIM

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Cıvıl cıvıl konuştuğum,
Türkçe benim söz varlığım…
Âdem ile kavuştuğum,
Türkçe benim söz varlığım.

Asırların közündedir,
Yûnusların sözündedir,
Ozanların sazındadır;
Türkçe benim söz varlığım.

Ninni, mâni, türkü odur,
Bayraklaşan ülkü odur,
Varlığımın mülkü odur;
Türkçem benim söz varlığım.

Irmaklarca akıp gelir,
Ağıtlarla yakıp gelir,
Dîvan dîvan çıkıp gelir;
Türkçe benim söz varlığım.

Yesevî’den gelen nefes,
Yüreğime altın kafes,
Köroğlu’nda bir yiğit ses;
Türkçe benim söz varlığım.

Karac’oğlan vurur sazda,
Veysel titrer bu avazda,
Her dilekte her niyazda;
Türkçe benim söz varlığım.

Gökkuşağı gibi renkli,
Itrî ile pek âhenkli,
Duâmın dilince zevkli;
Türkçe benim söz varlığım.

Alnım gibi tertemiz ak,
Ana kucağından sıcak,
Burcumdaki şanlı sancak;
Türkçe benim söz varlığım.

Kâinatta bir noktayım,
Dilim yoksa ben yoktayım,
Yani öldüm topraktayım;
Türkçe benim söz varlığım.