DİLİM TÜRKÇEDİR BENİM!

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

Dudağımdan bal akar,
Dilim Türkçedir benim!
Mis gibi anne kokar,
Dilim Türkçedir benim!

Has bahçemde yeşeren,
Çiçeği yediveren;
Önüme güller seren,
Dilim Türkçedir benim!

Odur göğsümde nişan,
Odur bana şeref, şan;
Dünyalarla yarışan,
Dilim Türkçedir benim!

Geçmişten geleceğe,
Hayale ve gerçeğe;
Yerden yedi kat göğe,
Dilim Türkçedir benim!

Aşkıyla büyür canda,
Bir tanedir cihanda;
Söylenir dört bir yanda,
Dilim Türkçedir benim!

Sevgi dolu kucağım,
Dâim tüter ocağım;
Hep mutlu olacağım,
Dilim Türkçedir benim!