Harem-i Şerif’ten Hâtıralar
BİR MECZUBUN ÖĞRETTİKLERİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Bir hac mevsiminde Mekke-i Mükerreme’ye gelişimizin yedinci günü idi. Harem-i Şerîf’e gecenin evvelinde saat 02:30 civarında gelmiş; birinci tavafımızın sevabını Peygamber Efendimiz’e, ikinci tavafımızın sevabını Hazret-i Hatice Vâlidemiz’e, üçüncü tavafımızın sevabını da Sâmi Efendi Hazretleri’ne bağışlamak üzere üç tavafı peş peşe yapmıştık. Tavaf namazlarımızı kılmak üzere Altınoluk’un karşısında, Harem-i Şerîf’in içinde, «Meczuplar Direği» diye bilinen direğin […]

Continue reading »

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Her yanda bahar neşvesi her yönde tecellî; Güller gibi açmak ne zaman, şimdi değilse? Dünyâ dediğin han sana olmaz ki tesellî; Uçmaklara uçmak ne zaman, şimdi değilse? Ey damla, ziyandır sana balçıklara dalmak, Irmaklara varmak ne zaman, şimdi değilse? Ey tâze filiz, dipte ne zor şey nefes almak, Son engeli yarmak ne zaman, şimdi […]

Continue reading »

KIYÂMETİ KOP(AR)AN ŞAİRLERİMİZ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Bir nâle eyledim ki kopardım kıyâmeti! (Osman Nevres) Kıyâmet, lügat mânâsı ile; “Âlemin sona ermesi ve yeniden dirilmek…” demektir. Kıyâmet, İslâm’ın temel îman esaslarından biridir. Kıyâmet ile ilgili pek çok şey söylenip yazılmıştır. Hiç şüphesiz doğrusunu yüce Allah’tan başkası bilemez. Kıyâmet senaristlerinin başını hiç şüphesiz Mayalılar çekmektedir. Maya Takvimi’ne göre 21 Aralık 2012 sözde kıyâmet […]

Continue reading »

KARDEŞ VAR… KARDEŞ VAR…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Kur’ân-ı Kerim, kıssalarla örnek alacağımız model şahsiyetler sunar. Bunların bir kısmı da kardeşlerle ilgilidir. Kābil’in şahsında kardeş katili gaddar kardeş modelini ve Hazret-i Yûsuf’un kardeşlerinin şahsında kıskanç ve hâin kardeş modelini okuruz. Bunlardan biri de Hazret-i Harun’un şahsında okuduğumuz destekçi ve yardımcı kardeş modelidir. Hazret-i Musa, peygamberlikle şereflenirken mes’ûliyetin büyüklüğünü görerek şöyle […]

Continue reading »
1 2