ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Her yanda bahar neşvesi her yönde tecellî;
Güller gibi açmak ne zaman, şimdi değilse?
Dünyâ dediğin han sana olmaz ki tesellî;
Uçmaklara uçmak ne zaman, şimdi değilse?

Ey damla, ziyandır sana balçıklara dalmak,
Irmaklara varmak ne zaman, şimdi değilse?
Ey tâze filiz, dipte ne zor şey nefes almak,
Son engeli yarmak ne zaman, şimdi değilse?

«Kün!» emrine uydun ne mükerrem yaratıldın,
«Dön!» emrini duymak ne zaman, şimdi değilse?
Sen ahsen-i takvîmi koyup esfele daldın!
Gül râyiha yaymak ne zaman, şimdi değilse?

«Rahmet dilenen yok mu?» diyor Hak, gecelerde;
Af yurduna koşmak ne zaman, şimdi değilse?
Tesbih ile, tehlîl ile, tevbeyle seherde,
Kör uykuyu aşmak ne zaman, şimdi değilse?

Yetmez mi emânet yükün altında ezilmek?!.
Gündüz-gece vermek ne zaman, şimdi değilse?
Yetmez, sana zimmetli yetim gönle; üzülmek,
İmkânları sermek ne zaman, şimdi değilse?

Kalbin gözü görsün, O’na haşyetle inan ki,
Görmüş gibi korkmak ne zaman, şimdi değilse?
«Yârın!» diyenin; yârını bulmaz ki helâki,
«Derhâl!» diye kalkmak ne zaman, şimdi değilse?

Bir hamleye hasret, nice hulyâ ve hayaller,
Bir besmele çekmek ne zaman, şimdi değilse?
Cennet bağının gülleri senden tohum ister,
Tâlî, onu ekmek ne zaman, şimdi değilse?

Her yanda bahar neşvesi her yönde tecellî;
Güller gibi açmak ne zaman, şimdi değilse?

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

14 Kasım 2008-Temmuz 2013