NAMAZ ERKÂNI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Açılır önünde cennet kapısı,
Tekbirle namaza girdiğin zaman,
Dünya dertlerinin biter hepisi,
Meskenet çemberin yardığın zaman…

Kabul edilirsin ulu dîvâna,
Hâlin arz edersin yüce Rahmân’a
Gör nice ihsanlar verilir sana,
Huşuyla kıyamda durduğun zaman…

Olgun başak gibi durur hâllerin,
Hakkın kelâmını okur dillerin,
Gönül dergâhında açar güllerin,
Mânâsına fikir yorduğun zaman…

Rabbin azameti ikrâr olunur,
Kulluk makamının hazzı alınır,
İlâhî huzurda safâ bulunur,
Aşk ile rükûa vardığın zaman…

Mevlâ’ya vuslatın ânıdır secde,
Dilin tesbih eder gelirsin vecde,
Rahmet dergâhından alırsın müjde,
Alnı seccadeye sürdüğün zaman…

Böyle yâd edersin kutlu mîrâcı,
Namazdı Rasûl’ün başının tâcı,
Kaadeyle bulursun derde ilâcı
Gözyaşın duâya kardığın zaman…

Gel Hakkı kılalım böyle bir namaz,
Bu namaz, kılanı darda bırakmaz,
Abdest âzâların nurlu, bembeyaz,
Tanırsın mahşerde gördüğün zaman…