Bİ’R-İ MAÛNE FÂCİASI!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hazret-i Peygamber’i Bir Ay Ağlatan Katliâm Bİ’R-İ MAÛNE FÂCİASI!.. Fecî yaşandı Recî zulmü, yaktı tâ ciğeri, Kül etti Bi’r-i Maûne’yse, zulmün en beteri! Ebû Berâ, Necid’in zâtı, attı Ravza’ya can, Muallim istedi ısrarla: “–Ey Rasûl-i cihan, Nasıl eğitmeli İslâm olan kabîlemizi? Kerem buyur, hocalar yolla, irşad eyle bizi!” Fakat Recî kederinden hüzünlü Peygamber, Buyurdu: […]

Continue reading »

GÖNÜL BORCU

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp, Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül? Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana, Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül? Hep berâber bu gönül borcunu îfâya hazır, Kara gün dostu olan bir neferin var mı gönül? Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Continue reading »

RAHMETİN ŞARTI…

ŞAİR : SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ) Istırap, ağrı, cefâ, kullara göklerden ayar, Bu ayardan kaçanın kalbi söner, rûhu kayar… Dönüşür inciye ter, ince sanattan sonra, Taç giyersin yorulan çifte kanattan sonra! Okyanus sanma şu durgun iki-üç damla suyu, Yedi deryâ gibilik, Dicle-Fırat’tan sonra! Aldanıp nefsine aslā çileden kaçma gönül, Bâğ-ı cennet, ateş üstünde sırattan sonra! Her ekin, can gibi muhtaç kavuran […]

Continue reading »

HARAMDA LEZZET YOK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Zannetti ki nefis dünyada var tat, Havva’yı da Âdem’i de etti mat!.. Hiç bakmadı haram ile helâle, Hatâ yaptı akıl, düştü melâle… Çok şükür, tevbeyle yıkandı garaz, Helâl gözetildi, kalmadı maraz…

Continue reading »

CİNNETTEN CENNETE DOĞRU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Birisi, tutup da kamyon altına atlasa, ne denir: –Cinnet! Birisi de, kendini uçuruma atıp kayalarda parçalansa, ne denir: –Berbat bir cinnet! Bir diğeri, tüm aile fertlerine kıyarak kendini de öldürse, ne denir: –Cinnetten beter bir cinnet! Bir diğeri de, beş bin voltluk bir elektriğe aldırmayıp kömür olsa, ne denir: –Delirmiş bir cinnet! Bir […]

Continue reading »

Unutulmaz Günleri Hatırlatan Şehir: İŞKODRA

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Özünde onca asır, Üsküdar gibiydi bu yer, Gönül eserleri aynıydı, zirvedeydi hüner, Haset edip de gâvurlar, harâbe etti bağı, Ne çekti gül gibi İşkodra, ağlatır çileler!.. Şükür ki çağladı gökler, yarıştı ehl-i kerem, Tuş oldu zorba virüsler, yenildi türlü verem; Minârelerle elif çekti kubbeler yeniden, «Ve eşhed’enne Muhammed» okundu, işte alem! Ne etseler dışa […]

Continue reading »

-ÇOCUKLARA OLSUN- YOK MU MERHAMET!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Cinnet geçirmekte kör medeniyyet, Ey dünya! Nâr oldu yerdeki cennet, -Çocuklara olsun- yok mu merhamet! Beşikler boz olmuş yanıyor bugün!.. Kuvvetlinin işi cinâyet oldu, Çocuğa şefkati, felâket oldu, Melekler şeytana emânet oldu, Kanlar makbuz olmuş yanıyor bugün!..

Continue reading »

YÜZAKI DERGİSİ 111. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Fatih bir neslin evlâtlarıyız. Dev orduların seferlere çıkıp meydanlarda kozlarını paylaştığı, yüksek surlarla çevrili şehirleri metanetli orduların muhasara ettiği dönemlerde, ecdâdımız; büyük zaferler kazanmış, muazzam fetihler gerçekleştirmiş. Bekāsı olmayan bu âlemde, Osmanlı da tarihteki yerini alıp sahneden çekilmiş. Çekilmiş fakat hâlâ erbabının ifade ettiği üzere, boşluğu bile feryat ediyor, ceddimizin hayaleti ortada dolaşıyor. Onun asırlarca hükmettiği topraklarda […]

Continue reading »

«ELLÂ TETĞAV Fİ’L-MÎZÂN»*

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Günümüzde olduğu gibi, tarihin her döneminde insanlar; tabiatı sevmişler, ondan yararlanmak için toprağı işlemişler, ağaçlar yetiştirmişler, hayvanlar beslemişler. Ancak insanların bu davranışları, onların; «Her varlık, tabiatın içinde başlı başına bir değerdir.» şiârını kabul ettikleri anlamına gelmez. Eko-loji yani çevre-bilim, «çevrecilik» demek değildir. Ekoloji; canlı türlerinin muhafazası, hayvanlara iyi muamele yapılması, çevre kirliliğine sebep […]

Continue reading »
1 10 11 12 13