ÎMÂN İLE GELDİM

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Hakk’ın kulusun, bizlere baştâcı Rasül’sün,
Mutlak Güzel’in sevdiği en Sevgili Gül’sün,
Ardınca Efendim iki dünyâ yola düşsün,
Her emrine, her nehyine îmân ile geldim…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün