ERER…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Safâ peşinde koşan, durmadan cefâya erer,
Cefâya dalmayarak sabreden, vefâya erer!

Ölüm misâli amansız keder ve sancıları,
Rızâ suyuyla içen, şükreder, şifâya erer!

Bütün hücûmuna zulmün Habîb-i Neccar olan,
Görür de cenneti önden, ta irtifâya erer!

O her yetîmi ve mahrûmu kollayan kişi de,
Sonunda Ahmed ü Mahmûd u Mustafâ’ya erer!

Cihanda hâsılı Seyrî, doğup ölünceye dek,
Ömür tebessümü İslâm olan, safâya erer!

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün