RASÛLULLAH -SALLÂLLÂHU ALEYHİ VE SELLEM-’İN HİCRETİ -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Rasûlullah -aleyhisselâm-; müşrik canavarlarca kuşatılmış olan evinden çıkıp gittiği hâlde, O’nu hiç kimse görememişti. Îmân edip yanında yer almak gibi bir şeref varken; karşı koydukları yetmiyormuş gibi, sonunda gelip O’nu öldürmek için evini de kuşatmışlardı! Ne büyük bir hata yaptıklarının farkında bile değillerdi! Allah Rasûlü’nün, yüce Allâh’ın, kâinâtı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habîbi’nin, evinden dışarı çıkmasını bekliyorlardı. […]

Okumaya Devam Edin...;

İSTERSİN

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com İtirazın nedendir senin şer‘-i şerîfe, Câhiliyye hükmüne uyulsun mu istersin? Rahmân’ın gönderdiği merhametten tarife, Bırakılıp kenara koyulsun mu istersin? Birliği bilinmeyip, her şeyi Yaratan’ın, Hakkı inkâr edilip varlığı var tutanın, Hukuku çiğnenip de ananın ve atanın; Hiç hakkı olmayanlar sayılsın mı istersin? Yasak olsa tamamen yolun kötüsü zinâ, Kıyamasa zevk için şehvetperestler câna, Olmak […]

Okumaya Devam Edin...;

MİLLET BU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gelen karanlığa toptan uyandı, millet bu, Hilâl ve yıldızı, derhâl kuşandı, millet bu! Alevli jetlere, dev tanka oldu göğsü siper, Uzattı rengini bayrak, boyandı, millet bu! Dışarkiler dedi vur, darbe yaptı içte gâvur, Şehid şehid dedi dur, tüm adandı, millet bu! En önde; atmadı aslā ki, bir adım geriye, Bu cennet ülke için bombalandı, […]

Okumaya Devam Edin...;

Dünya bir vahşeti yaşıyor; İNSANLIK MERHAMETİ UNUTTU!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Unutkanlık ne kadar kötü! Fakat unutulan, eğer merhamet ise, en büyük felâket! Çünkü merhamet yoksa; İnsan insan değil. Vicdan vicdan değil. Hayat hayat değil. Merhamet yoksa; Can sönüyor. Derman ölüyor. Harman işe yaramıyor. Devran şaşıyor. Uykular kaçıyor. Ummanlar bile çöl kesiliyor. Merhamet olmayınca; Îman, îman olmuyor. Müslümanlar hüsrana uğruyor. İnsanı ateşten koruyacak gül […]

Okumaya Devam Edin...;

Gül

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Gül; çiçeklerin hası, güzelliğin timsâli. Gül; zarâfet ve şeref, muhabbetin misâli. Gül; ağlayana neşe, dertlerin dermanıdır. Gül; sadâkat bahçesi, dört mevsim zamanıdır. Gül; gönülde hakikat, yüreklerde bir hazdır. Gül; semboldür Nebî’ye, kalbe ismini yazdır. Gül; rahmettir dünyaya, âşık bütün ins ü cin. Gül; başlarken hicrete, yardım etti güvercin. Gül; odaktır, merkezdir, her şey pervâne O’na. […]

Okumaya Devam Edin...;

BEYİTLER

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HAYIRLI BAŞLANGIÇ Bulaşmasın diye şeytan güzelce taşlamalı… Hayırlı her işe Hakk’ın adıyla başlamalı… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün ŞEMS VE BEDİR Şemse bakamazsın, dünya gözüyle, Gel Bedr-i Ahmed’den Hakk’ı seyreyle… ENSAR GİBİ Şu hercümercin, ey ümmet; şifâsı, çâresi tek: O Nur’da Evs ile Hazrec misâli birleşmek… vezni: mefâilün / feilâtün / […]

Okumaya Devam Edin...;

Unutulmaz Günleri Hatırlatan Şehir: İŞKODRA

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Özünde onca asır, Üsküdar gibiydi bu yer, Gönül eserleri aynıydı, zirvedeydi hüner, Haset edip de gâvurlar, harâbe etti bağı, Ne çekti gül gibi İşkodra, ağlatır çileler!.. Şükür ki çağladı gökler, yarıştı ehl-i kerem, Tuş oldu zorba virüsler, yenildi türlü verem; Minârelerle elif çekti kubbeler yeniden, «Ve eşhed’enne Muhammed» okundu, işte alem! Ne etseler dışa […]

Okumaya Devam Edin...;

ÇANAKKALE

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bin dokuz yüz on beşte tüm dünyanın, Kalbinin attığı yer Çanakkale. Vahşî haçlı için hoş bir rüyanın, Başlarken bittiği yer Çanakkale. Hedef gösterince lânetli şeytan, Saldırdı, açgözlü binlerce sırtlan… Küçücük bir toprağı dört bir yandan, Hasmın kuşattığı yer Çanakkale. Bunca fedâkârlık ve gayret niçin? Elbet; bayrak, namus, millet, din için… Yaşlı ve genç nice vatanseverin, […]

Okumaya Devam Edin...;

ŞEREF DESTANI ÇANAKKALE

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Sarmışken boğazı zulmün askeri, Hasma; «Dur!» denilen an Çanakkale… Kalmadan yiğitler cihaddan geri, Felâha erilen gün Çanakkale… Gücüne güvenen sürüyle insan, Saldırdı ülkeme hiç aldırmadan, Toprağa karıştı nice masum can, Irmak olup coşan kan Çanakkale… Genç-yaşlı binlerce îmanlı nefer, Azıtmış düşmanda bırakmadı fer, Rabbim nasip etti yurduma zafer, Türk’ün tarihinde şan Çanakkale… Halkla […]

Okumaya Devam Edin...;

“YARIN ELBET BİZİM; EBET BİZİMDİR!”

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com İnanç ve îman; insanı ve insanlığı, mutluluğa ve huzura taşıyan iç güzelliklerdendir. İnsanın hemcinsleri ile olan münasebetleri, bu iç güzelliklerle bezendiği ölçüde mükemmelleşir. İlişkiler mükemmelleştiği oranda da yaşanılan dünya cennetleşir. İnanç ve îman; insanın yaratılış amacına, dolayısıyla güzele ve güzelliklere yürümesini sağlar. Her şeyin zıddı ile kāim olduğu kâinatta, inanç ve îmânın zıddı var mıdır? […]

Okumaya Devam Edin...;