İSTERSİN

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

İtirazın nedendir senin şer‘-i şerîfe,
Câhiliyye hükmüne uyulsun mu istersin?
Rahmân’ın gönderdiği merhametten tarife,
Bırakılıp kenara koyulsun mu istersin?

Birliği bilinmeyip, her şeyi Yaratan’ın,
Hakkı inkâr edilip varlığı var tutanın,
Hukuku çiğnenip de ananın ve atanın;
Hiç hakkı olmayanlar sayılsın mı istersin?

Yasak olsa tamamen yolun kötüsü zinâ,
Kıyamasa zevk için şehvetperestler câna,
Olmak gerek değil mi hayâ, iffetten yana?
Fuhuşla cinayetler yayılsın mı istersin?

İster misin tefeci, fakirleri sömürsün,
Zalim para babası, kan emerek semirsin,
İnsafsızlar toplumun iflâhını kemirsin;
Zayıflar fâiz ile soyulsun mu istersin?

Rasûl der ki: «İçkidir pisliklerin anası»
Her kötülük, içkinin doğurduğu danası,
Aklı iptal etmenin var mı sence mânâsı?
İçip içip sızıp da bayılsın mı istersin?

Adâlette farklı mı zayıf ile kuvvetli?
Maktul canı kıymetsiz, katilinki kıymetli!
Tavır almak mı gerek, kısas gibi şiddetli;
Yoksa suçsuz canlara kıyılsın mı istersin?

Şeytan işi pisliktir, ne kadar günah varsa,
Âfettir içki, kumar, rüşvet ve karaborsa,
Neden gücenirsin ki din bundan hesap sorsa;
Cemiyetin temeli oyulsun mu istersin?

İslâm’da büyük günah, namusluya iftira,
Huzurun düşmanıdır yalan ve töhmet zira,
Yalan yere şahidlik hukukta derin yara;
Zarar versin topluma, yayılsın mı istersin?

Büyük zulüm değil mi yetim malı yenmesi,
Hakları gasp edilip kötü sözler denmesi,
Korkakların cihaddan kaçması ve dönmesi?
Mertçe verilen sözden cayılsın mı istersin?

Emeğin ciddiyetle korunması suç mudur?
Çalıp çırpıp geçinmek, şerefli sonuç mudur?
Caydırıcı cezalar, çapuldan korkunç mudur?
Çalarak ve çırparak doyulsun mu istersin?

Dindeki yasakların neye, kime zararı,
Hayat verir mü’mine Allâh’ın her kararı,
Hikmetleri bilinip, anlanmadan esrârı;
Ahkâmına soğukluk duyulsun mu istersin?

Söylesene ey insan! Dîne düşmanlık neden?
Etraflıca düşünüp anlamadan bilmeden,
Hevâna tapıyorsan, sen olursun kaybeden;
Derilerin ateşte soyulsun mu istersin?