Unutulmaz Günleri Hatırlatan Şehir: İŞKODRA

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Özünde onca asır, Üsküdar gibiydi bu yer,
Gönül eserleri aynıydı, zirvedeydi hüner,
Haset edip de gâvurlar, harâbe etti bağı,
Ne çekti gül gibi İşkodra, ağlatır çileler!..

Şükür ki çağladı gökler, yarıştı ehl-i kerem,
Tuş oldu zorba virüsler, yenildi türlü verem;
Minârelerle elif çekti kubbeler yeniden,
«Ve eşhed’enne Muhammed» okundu, işte alem!

Ne etseler dışa âid değildi İşkodra,
Hudâ’ya çünkü ezelden eğildi İşkodra!
Zulümle öldüreceklerdi, küfre set çekti,
Kapandı secdeye sonsuz dirildi İşkodra!

Şehir bu, Hazret-i Peygamber önde, cennete yön,
Şehir bu, cinneti bastırdı, ey nesil, öze dön!
Şehir bu, Nemrud’u reddetti, oldu İbrahim,
Bu yerde yangına, Allâh, emir verip dedi: «Sön!»

Yetişti böylece Kur’an’la muhteşem güller,
Sular misal, yine Kur’an’la coştu bülbüller,
Şükür Hudâ’ya, teşekkür kirâma, ey Seyrî,
Şeref budur, yine Kur’an’la doldu sümbüller…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)

15 Mayıs 2014 Perşembe

İşkodra / ARNAVUTLUK