Secde

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Bahş-ı Mevlâ; yaratılmış bu alın secde için…
Kapanın secdeye Hak lutfu bu kevserden için…

Düşünürsün niye dümdüz uzanır hâlde diye…
Yaratılmış bu cihan mü’mine seccâde diye…

Secde hâlinde durur bak, ana rahminde cenin…
Bir ömür secdeye râm olmalı rûhun, bedenin!

Secdedir nefsi yenip burnunu sürtmek, kabre,
Secdedir rûhun için Arş’a yönelmiş ibre…

Secdedir sıhhate şükrün, yedi âzâya şeref…
Yüzünün aklığı, saffet, yed-i beyzâ ve sedef…

Haydi kalbindeki îmânını secdeyle savun!..
Mahvolur, secdeyi son âna bırakmış firavun!

Ermeden anlatılır sanma, ilâhî vecde,
Nerde Tâlî bu şiir, nerde hakîkî secde!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

9 Ocak 2010, Yeni Çilehane Camii