GÖZYAŞLARI

ŞAİR : Osman ALTAŞ

Sevgi ver kalbime, açılsın yollar,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…
Sevgi ver kalbimde, yeşersin güller,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…

Gaflet belâsından, ilham gelmiyor,
Gönül yarasından, yüzüm gülmüyor,
Sevgisiz olmuyor, Sen’siz olmuyor,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…

Habîb-i Zî-Şân’ın, tuttur elinden,
Sana vâsıl eyle, Kur’ân yolundan,
Sen râzı ol yeter, garip kulundan,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…

Vuslat ver kalbime, Arş’a yükselsin,
Secdeler ıslansın, muhabbet gelsin,
Kulun aşkla yansın, Mevlâ’yı bulsun,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…

Kalbim; «Allah!..» desin, coşsun zikirde,
Gözyaşı çağlasın, her gün seherde,
Kendi usûlünde, her an, her yerde,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…

Sevginle sarmala, al beni benden,
Sen’de fânî eyle, geçeyim candan,
Ayırma sevginden, ayırma Sen’den,
Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni…