BEYİTLER

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Tevhid

Doğsam, ölsem kulağım o lâhûtî sestedir.
Tevhid; gönül güftesi, dilimdeki bestedir…

Sebep-Netice

Yalandan vazgeçmiyor, iftiradan bıkmıyor…
Mastar eğri olunca, astar doğru çıkmıyor!..

Nefsin Gıdası

Meylettikçe dünyada, cümle beşer boşuna,
İsyânı iş edindik, gitti nefsin hoşuna!..

Kimedir, Kime?

Kimedir bir günde beş vakit davet?..
Kimedir muhabbet, kime adâvet?..

Dert ve Devâ

Devâsız dertlerin dermanı dindir.
Kalplerin kiralık kātili kindir!.

Gel Kardeş!

Gel kardeşim birlikte engeli kaldıralım.
Engel, engel olmasın, dengeli kaldıralım!..

Şifre

Harf, hece ve kelime, cümle cümle satırlar…
İnsan olan okur da, Yaradan’ı hatırlar…

Öyle Emek Olmaz Olsun

Elinin emeğiymiş; eğilmiş elde etmiş.
Hayâ perdesi yırtık, edebi elden gitmiş!..

Müsebbibi Sensin

Başına baş seçince sen secdesiz başları,
Köpekleri koruyup, bağladılar taşları!..

15 Ağustos 2015