O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -3- (Helâl Lokma)

Ebedî Fecre YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ŞAHSİYETE MÜESSİR İKİ HUSUS İnsan, bu dünyada ömürlük bir imtihan içindedir. Kendisine son nefese kadar verilen müddet içinde, muvaffak olursa; ölümden sonraki hayatında cennet ile mükâfatlandırılacak, aksi takdirde ise elem verici bir azâba dûçâr olacaktır. İnsandan istenen, hulâsa; sahih bir îman, istikamet üzere kulluk ve güzel ahlâktır. İnsanın bu hususlardaki hâli, kalbinin […]

Continue reading »

EĞİTİM-ÖĞRETİM ve GENÇLİK

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com «Eğitim» ve «öğretim» kavramları genellikle birbirini tamamlayan iki kelime olup aynı anlamda kullanılmaz. İkisinin de ayrı tarifleri ve icrâ ettikleri farklı konumları vardır. Eğitim genel ve şümullü yani birçok şeyi kapsayıcı durumdadır. Öğretim ise daha objektiftir. Öğretimi, «insana faydalı bilgi kazandırmak, insanda var olan pek çok kābiliyetin aklî odaklı olanlarını geliştirmek adına icrâ edilen […]

Continue reading »

Fazîletler Semâsında İNSAN İNŞÂSI

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Çileli bir Mekke devrinin en zor anlarında Hazret-i Peygamber, ellerini semâya kaldırdı: “–Yâ Rabbî, iki Ömer’den birini istiyorum!” Biri Ebû Cehil, diğeri Hattaboğlu Ömer’di. Hazret-i Peygamber’den sâdır olan bu talep, bir insan talebiydi. Aşılmaz dağları aşacak, geçilmez çölleri geçecek bir insan. İslâm’a sahip çıkacak bir insan. Îmânına, vatanına, şahsiyetine, nesline ve mukaddesâtına sahip […]

Continue reading »

İBÂDETLERİN ÖZÜ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEN YÂ RABBÎ! Bir mü’minin, gönül âleminden bir rahmet tevzî etmesi îcâb eder. Yani; Kibir, enâniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü hâller, bertarâf edilecek. Gönül, rûhânî istîdatlarla inkişâf ettirilecek. Gönüller; cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevâzu, edep, hayâ ve vakar gibi hasletlerle tezyin edilecek. Kalbin, ilâhî kameranın altında olduğu, idrak ve şuur […]

Continue reading »

İnsanlığın Saâdeti İçin; NEBEVÎ HASLETLERLE DONANMAK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Mevlânâ -kuddise sirruhû- Hazretleri; “Sen ne kadar konuşursan konuş; anlattığın, karşındakinin anladığı kadardır.” buyurur. Çünkü zihin, dinlediğinden ziyade, gördüğünü daha iyi idrak eder; ondan daha fazla etkilenir. Güdülen bir dâvâ, sadece anlatılmakla değil; esas olarak, insanlar nezdinde, onu temsil eden örnek şahsiyetlerle itibar kazanır; kabul görür. Bu cümleden olarak, irfan ehli; “Lisân-ı hâl, lisân-ı […]

Continue reading »

Huzura Hasret İnsanlık Âlemi İçin; KURBANLA DİRİLMEK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Orta Çağ Avrupa’sında, kilise teşkilâtı; «muharref Hıristiyanlık»ı siyâsî hâkimiyet ve malî güç kazanma emellerine âlet ederek, ihdas ettiği tabularla içtimâî hayatı zabturapt altına almıştı. Aklın prangaya vurulduğu, tefekkür mahsûlü eserden mahrum kalan cemiyet, câhiliyye karanlığına gömülmüş; sadece güçlünün hakkının bahis mevzuu olduğu bir zulüm ve hurâfeler devrini yaşıyordu. İnsan hak ve hürriyetlerini teminat altına […]

Continue reading »

HAZRET-İ EBÛBEKİR -radıyallâhu anh-

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Sahâbenin incisi, Hazret-i Ebûbekir… İkinin ikincisi, Hazret-i Ebûbekir… Gökte Kureyş halîmi, Yerde dürüst, samimî, Yetimlerin hâdimi, Hazret-i Ebûbekir… Takvâsı dağlar gibi, Güzel ahlâk sahibi, İslâm’ın ilk hatibi, Hazret-i Ebûbekir… İlk yetişkin müslüman, Cömertlikte bir umman, Ateşten âzâd olan, Hazret-i Ebûbekir… Rasûl’ün can yoldaşı, En üstün gönüldaşı, Mağara arkadaşı, Hazret-i Ebûbekir… Gönlü nurdan bir gülşen, Daim […]

Continue reading »

TEMSİL İLE TEBLİĞ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Peygamberler Sultanı, Allâh’ın Arslanı Ali’yi karşısına aldı ve bizler için de altın bir öğüt olan şu ölçüyü verdi: “Allâh’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete kavuşturması; senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhârî, Fezâilü’l-ashâb, 9) Hepimizin en büyük arzusu bu. Bir insanın hidâyetine vesile olmak… […]

Continue reading »

Şehirlerimiz, Semtlerimiz ve İnsanlarımız; DÜN ve BUGÜN NASIL? PEKİ YARIN?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Asırlar öncesinde; Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdu: “–Yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız!” Ashâb-ı kiram dedi ki: “–Ya Rasûlâllah! Bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil, çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz…” Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyurdu: “–Vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, o hâlde yolun hakkını veriniz!” Sordular: “–Yolun […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -18-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا “İnsanlar iyilik yaparsa biz de (onlarla beraber) iyilik yaparız, şayet zulmederlerse biz de (onlarla beraber) zulmederiz, diyerek her hususta başkalarını taklit eden şahsiyetsiz, iradesiz, kararsız kişiler olmayın! Lâkin […]

Continue reading »
1 2 3 4