O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -10-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi (Tefekkürü) O’NA İTAAT HAKK’A İTAAT Âyet-i kerîmede buyurulur: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ “Kim Rasûlullâh’a itaat ederse Allâh’a itaat etmiş olur…” (en-Nisâ, 80) Rasûl’e itaat, Allâh’a itaattir. Çünkü O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- her şeyde üsve-i hasenedir. Allâh’ın râzı olacağı; en güzel kulluğu, en muazzam ahlâkı, en müstesnâ muâmelâtı sergilemek, yaşayarak yaşatarak öğretmek […]

Continue reading »

ABLUKA-BOYKOT-TECRÎD -1-

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı yalanlayarak ve karşı koyarak bir netice alamayacaklarını anlayan nasipsiz müşrikler, yeni tuzaklar kurmaya başladılar. O’nu; engellemek, durdurmak ve dâvâsından vazgeçirmek için her yola başvurdular. Bu maksatla Ebû Tâlib Amcasına defalarca gelip, her seferinde dozu artan tehditlerle yeğenini engellemesini istediler. Fakat bundan da bir netice alamadılar. En sonunda kalkıp yine Ebû Tâlib Amcasına geldiler. […]

Continue reading »

Saâdet Kapısının Anahtarı; SÜNNET-İ SENİYYEYE İTTİBÂ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in, ümmet için en güzel örnek olduğu, Kur’ân-ı Kerim’de; “And olsun ki, Rasûlullah’ta sizin için; Allâh’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh’ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır.” (el-Ahzâb, 21) diye ifade buyurulur. Bu cümleden olarak, Fahr-i Kâinât Efendimiz; kumandan, devlet reisi, dâvâ adamı, aile reisi, öğretmen, […]

Continue reading »

KUR’ÂN ve HAZRET-İ ÖMER

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr İslâm güneşi her geçen gün daha fazla aydınlatıyor, karanlık kuytulara varıncaya kadar uzanıyordu. Aydınlığı sevmeyen karanlık düşünceli insanlar; İslâm nûruna sırtlarını çevirmişler, karanlıklar içinde bocalayıp duruyorlardı. Diğer yandan da, İslâm nûrunu söndürmek için sürekli yeni yöntemler geliştiriyorlardı. Peygamberimiz -aleyhisselâm- başta olmak üzere bütün sahâbîler; yolunu kaybeden insanlığın kurtuluşu için, canla başla çalışıyorlardı. Buna rağmen, nasipsiz […]

Continue reading »

Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın TAKVÂ HASSÂSİYETİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-; Irak’a İslâm ordusunu gönderip, kısa zamanda Allah Teâlâ’nın yardımıyla zafer kazandılar. Sağ sâlim ve ganîmetlerle döndüler. Hazret-i Ömer’in huzûruna vardıklarında halîfe, İslâm ordusuna hiç bakmadı. «Ne yaptınız?» diye sual bile sormadı. Halîfe’nin bu muamelesi, ashâb-ı güzîne çok ağır geldi. Hazret-i Ömer’in oğlu Abdullâh’ı mescidde görüp Halîfe’nin onlara karşı alâkasızlığından şikâyet ettiler. Hazret-i […]

Continue reading »

HAKKI SÖYLEYEN DİL OLABİLMEK

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Yüreklerimiz buz tuttu, kaskatı. Merhamet dersen bize uzak, çöl gibi, kardeşliğimizden haber sorarsan birbirimize olduk el gibi. Her şeyin «bir insanı sevmekle» başladığını unuttuk. Balıklar gibi yüzer, kuşlar gibi uçarken, kardeşçe yaşamaya hasret kaldık. Kâinattaki her şey avazı çıktığı kadar birliğe çağırır, vahdeti ünlerken… «Ölüm Allâh’ın emri» der kabulleniriz de ayrılığa bir türlü alışamayız. Dereler, […]

Continue reading »

Seher Ehlinin Vazgeçilmez İbâdeti TEHECCÜD NAMAZI ve FAZÎLETLERİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Teheccüd namazı; gece uykudan kalkıp kılınan, Efendimiz’in hiç terk etmeden kılmaya devam ettiği ve biz ümmetine de kılınmasını tavsiye ettiği, en az 2 en çok 8 rekât olarak kıldığı namazdır. (İslâm İlmihâli, A. Fikri YAVUZ, s. 171) Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şükrün fazîleti hakkında derin bilgisi vardı. Bu bakımdan şükür hususunda bir hayli ileri […]

Continue reading »

HAMZA AMCA -2-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Kendisi gibi nasipsiz kafadarlarıyla beraber, müslümanlar aleyhinde atıp tutarak yürüyen Amr bin Hişâm (Ebû Cehil); Rasûlullah -aleyhisselâm- ile Safâ Tepesi taraflarında ânîden karşı karşıya geldi. İşi gücü sataşmak ve hâdise çıkarmak olan bu hâin adam; Peygamberler Sultanı ile karşılaştığında, selâm verip hâl hatır sormak yerine, sataşmaya başladı. Çok da ileri gitti. Rasûlullâh’ı incitecek sözler söyledi […]

Continue reading »

HAMZA AMCA -1-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yakınları, bizim de yakınlarımız anlamına geldiğinden; Hazret-i Hamza’ya, Hazret-i Hamza -radıyallâhu anh- yerine, daha yakın bir ifadeyle Hamza Amca demekten büyük bir huzur duymaktayız. İleride yeri geldikçe halalarına da hala diyeceğiz yani Hazret-i Safiyye değil, Safiyye Hala gibi. İslâm tarihinde ve Peygamberimiz -aleyhisselâm-’ın hayatında Hamza Amca’nın çok özel bir […]

Continue reading »

Yeni İlmî Araştırmaların Işığında SAĞ TARAFA YATMANIN HİKMETLERİ

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Âlemlere rahmet Efendimiz; bize her zaman şifâ kapısı… Bizler de her noktada O’nu rehber edinmeliyiz. Konuşurken seçtiğimiz kelimelerden, kaş-göz işaretlerimize, yürüme şeklimizden, yatağa nasıl yatacağımıza kadar her husus ilâhî emirlerle tanzim edilmiş. Bu noktada Efendimiz’in her ikazı bizim için altın kıymetinde. Berâ bin Âzib -radıyallâhu anh-‘ten rivâyet edildiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6