ŞÜKÜRLER OLSUN!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yaratıp da yoktan var olmamıza, İmkân kılan Rabbe şükürler olsun! Kabiliyet verip yâr olmamıza, İnsan kılan Rabbe şükürler olsun! İnsanlık dalâlet çöplüğü gibi, Şirkin ve inkârın görünmez dibi, Katından rahmetle bize nasibi; Îman kılan Rabbe şükürler olsun! Rab olarak bildik yüce Allâh’ı, Yürürüz en önde Rasûller şâhı, Gözlere aydınlık gönle sabahı; Kuran, kılan Rabbe şükürler olsun! […]

Okumaya Devam Edin...;

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -23- RABBÜ’L-ÂLEMÎN…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Her şeyin Mevlâ’sı Allah, her kulun tek Rabbidir, Rabbim Allah, sahte mâbûdun da gerçek Rabbidir! Kul: E ğayrallâhi ebğî rabben? Ey câhil gürûh! Tek hakîkî Rab dururken, şirke düşmek iş midir?!. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪ي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۜ “De ki: Allah her şeyin Rabbi […]

Okumaya Devam Edin...;

KULUN NE İSTER?

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Ya Rab! Kulun, girip dert kapısından, Çile dergâhında tozmayı ister. Birkaç yudum içip rızâ tasından, İçindeki özü kazmayı ister. Gurbete gönderip fânî dünyayı, Uykuda unutup tatlı rüyayı, İhlâsla, kalbinden vurup riyâyı, Nefsin oyununu bozmayı ister. Kulun tâkati yok, koşmaya belki, Ancak, mecnunda yok azmi ve şevki, Şeytanın attığı, Hak yolundaki, Tüm kördüğümleri çözmeyi ister. Zerreler, […]

Okumaya Devam Edin...;

EY İNSANOĞLU!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Ey insanoğlu! Şüphe bitmeli, İnsana, Hakk’ın payı yetmeli… Eller, ayaklar O’na çalışsın, Kalpler de Rabbi hep zikretmeli… Kula, kul olma! Allâh’ın varken, Hak aşkıyla yan, yüreğin harken… Olacak olup aslına varır, Korkun olmasın cânı verirken… Dünya kokusu üstünde kalır, Suçlar bu zâtı arayıp bulur. Hak taksimine râzı olmayan Kula vahşîlik musallat olur. Yarattıkları; O’na bağlansın, […]

Okumaya Devam Edin...;

O REHBER

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Öyle bir rehberin uy ki yoluna, Gelişinden gaye merhamet olsun. Rabbinin katında O has kuluna, Bu varlığa sebep muhabbet olsun. Yüce Yaratan’dan getirsin haber, O tayin eylesin kulunu rehber, Duâsı müstecab sözü mûteber, Duâsına Hak’tan icâbet olsun. Âlemlerin Rabbi göndersin bizzat, Eylesin diyerek; herkes itaat, Rabbe bey‘at etsin edenler bey‘at, İtaati Hakk’a itaat olsun. […]

Okumaya Devam Edin...;

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HİTÂBINA EREYİM Yalnız Sana kulluk ile, yâ Rabbi, huzur. Râzı olayım, kalbimi hikmetle yoğur, Hoşnûd oluver Sen de, Nebî hürmetine, Sâlihlere ilhâk ederek cennetine; «Yâ eyyetühe’n-nefsü!» hitâbıyla çağır… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü

Okumaya Devam Edin...;

ALIN YAZIMIZ

ŞAİR : Ali AĞIR Bir çınar misâli köklü devletiz, Tarihin arşivi mâzîmiz bizim! Îmanlı ve şerefli bir milletiz, Sevgiyle yoğrulmuş özümüz bizim! Ülkemiz Türkiye, dilimiz Türkçe, Dostumuz pek azdır, hasmımız çokça. Her biri, Yavuz’dan taşır bir parça, Yiğittir oğlumuz, kızımız bizim! Korkuyu bilmeyiz, gözümüz pektir, Savaş, cennete bir köprü demektir, Güçlü olan bilek değil, yürektir, Nicelere yeter azımız bizim! Seferlerde […]

Okumaya Devam Edin...;

HAK YOLCUSU

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com “Sâkîsi Muhammed -sallallâhu aleyhi ve sellem- olanın bâdesi muhabbet olur.” (İrfan ÖZTÜRK) Dünyada huzur isteyen, İşi-gücü sohbet olur. Rabbin cemâlin özleyen, Son durağı cennet olur. Îmânın tadını alan, Ancak O’na ümmet olur. “Sâkîsi Muhammed olan, Bâdesi muhabbet olur.” Vuslat isteyen insanda, Gece-gündüz gayret olur. Mutluluğu soran canda, Sâdıklarla ülfet olur.

Okumaya Devam Edin...;

SANADIR RAĞBETİ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İzliyor ayları yıllar… Sanadır hicreti yâ Rab!.. Yanıyor dert ile kullar… Sanadır hasreti yâ Rab!.. Dilde aşk olmalı mevzu… Vech-i Hak olmalı matlab… Sana hasrolmalı arzu… Coşturur rahmeti Vehhâb!.. Hasta dil buldu devâyı; Sanadır rağbeti yâ Rab!.. Sen buyurdun bu şifâyı: Ve ilâ Rabbike f’arğab! Ola Tâlî Sana tâlib… Sanadır avdeti yâ Rab!.. Bir […]

Okumaya Devam Edin...;

YÂ RAB!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Rabbim, ne demişsen şeksiz inandık! İsyana, inkâra daldırma yâ Rab! Övdüğün Rasûl’ün hükmüne kandık, Başımız secdeden kaldırma yâ Rab! Hikmetinle âlemleri var ettin! Varlığınla kalbimizde yer ettin, Hak yolunda hiç yılmayan er ettin; Gururla, kibirle doldurma yâ Rab! Sundun bize İslâmiyet tâcını… Türk’le bildi cihan «Hak kılıcını…» Aldırdın zalimden mazlum öcünü; Kâfiri kahreyle, güldürme […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2