YÂ RAB!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Rabbim, ne demişsen şeksiz inandık!
İsyana, inkâra daldırma yâ Rab!
Övdüğün Rasûl’ün hükmüne kandık,
Başımız secdeden kaldırma yâ Rab!

Hikmetinle âlemleri var ettin!
Varlığınla kalbimizde yer ettin,
Hak yolunda hiç yılmayan er ettin;
Gururla, kibirle doldurma yâ Rab!

Sundun bize İslâmiyet tâcını…
Türk’le bildi cihan «Hak kılıcını…»
Aldırdın zalimden mazlum öcünü;
Kâfiri kahreyle, güldürme yâ Rab!

Hadsiz kurban verdik nice cephede,
Şehidlerim yatar bin bir tepede.
Gafiller de, hâinler de, kahpe de;
Sürünsün yerlerde, öldürme yâ Rab!

İnmesin göklerden şanlı hilâlim…
Haykırsın beş vakit öksüz Bilâl’im,
Çözülsün kökünden zorlu suâlim…
Eşsiz ülkemizi böldürme yâ Rab!

Artık; «Dur!» denilsin kanlı teröre,
İhânet çoğaldı göz göre göre,
Ne din-îman kaldı, ne ahlâk-töre;
Sönmez ülkümüzü, soldurma yâ Rab!

Hep parlasın ufkumuzun güneşi…
Kavursun sîneyi aşkın ateşi…
Ancak Türk’tür Türk soyunun kardeşi…
Düşmana bağrımı deldirme yâ Rab!

Tefrika sinmesin asla yurduma!
Hızır-İlyas gelsin darda yardıma…
Allah aşkı için bakmam ardıma;
Buyruğundan gayrı bildirme yâ Rab!

Sen’den geldik yine Sana gideriz…
Kul borcunu niyazlarla öderiz…
Niyazkâr’ım sorarlarsa ne deriz?
Son anda îmânım çaldırma yâ Rab!