ŞÜKÜRLER OLSUN!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Yaratıp da yoktan var olmamıza,
İmkân kılan Rabbe şükürler olsun!
Kabiliyet verip yâr olmamıza,
İnsan kılan Rabbe şükürler olsun!

İnsanlık dalâlet çöplüğü gibi,
Şirkin ve inkârın görünmez dibi,
Katından rahmetle bize nasibi;
Îman kılan Rabbe şükürler olsun!

Rab olarak bildik yüce Allâh’ı,
Yürürüz en önde Rasûller şâhı,
Gözlere aydınlık gönle sabahı;
Kuran, kılan Rabbe şükürler olsun!

Uymadık; ineğe, puta tapana,
Gazaba uğrayan, yoldan sapana,
İslâm’la kul olduk sana Rabbenâ;
İhsan kılan Rabbe şükürler olsun!

Raûf ve Rahîm’e kılarak zimmet,
Eyledi en büyük Rasûl’e ümmet,
Habîb’e uymakla olunduk himmet;
Âsân kılan Rabbe şükürler olsun!

Günahkâr kullarız, yüzümüz kara,
Kötü huylarımız, sığmaz kantara,
Yine de dost olduk, sâdık dostlara;
İhvan kılan Rabbe şükürler olsun!

Varız, biriz, hürüz; ihsandır Hak’tan,
Göğsümüz kabarır nazlı bayraktan,
Şehid hâtırası aziz topraktan;
Vatan kılan Rabbe şükürler olsun!

Hayata onunla başlar sağımız,
Rahmânî sesine âşık çoğumuz,
Tevhid sedâsıyla inler göğümüz;
Ezan kılan Rabbe şükürler olsun!

Büyük bir şerefe olarak mazhar,
İnsan bu dünyada Allah için var,
Kılındı emrine her şey musahhar;
Ferman kılan Rabbe şükürler olsun!

Hayata bedeldir bir tek nefesi,
Bakanın hayata artar hevesi,
Korunmuş süslenmiş bu gök kafesi;
Tavan kılan Rabbe şükürler olsun!

Mest eder her gönlü yeşili, alı,
Suyu ve toprağı, yaprağı, dalı,
Yaşansın diyerek hayat masalı;
Mekân kılan Rabbe şükürler olsun!

«Göze ne verirdik?» biçseydik değer,
«Kim verir?» dünyayı verseler eğer,
Her insan emsalsiz servetle doğar;
Sultan kılan Rabbe şükürler olsun!

Günahkâra bile rızkı eksiltmez,
Hesapsız nimeti tükenmez, bitmez,
Saymaya çalışsak gücümüz yetmez;
Harman kılan Rabbe şükürler olsun!

Varlığın canları insana fedâ,
Uğruna ederler hayata vedâ,
Kimisi binektir kimisi gıdâ;
Derman kılan Rabbe şükürler olsun!