NA‘TLARDAKİ TEVHİD

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Na‘t; bir ümmetin Peygamber’ine olan muhabbet, hürmet ve vefâ ilânıdır. Bu samimî, heyecanlı ve coşkulu eserler; milletimizin de gönlünde âdeta taht kurmuştur. Kimi beste beste kulaklarımızın ve kalplerimizin pasını silerken, kimi bir hat levhası hâlinde gözlerimizin îmânını pekiştirmiş, zevkini okşamıştır.    Fakat nedense, medeniyetimizin bu güzîde eserleri, kimisini de rahatsız ediyor.   Bir serbest şair; “Kimi fukarâ […]

Continue reading »

GELDİM YÂ RASÛLÂLLAH!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de Eli boş, yüzü kara, Geldim yâ Rasûlâllah!.. Öyle miskin, fukarâ… Geldim yâ Rasûlâllah!.. Pîrimi yâd ederek, Rûhunu şâd ederek, Hâin nefsi güderek; Geldim yâ Rasûlâllah!.. Bıktım dünya derdinden, Elin yaban yurdundan, Yirmi yılın ardından; Geldim yâ Rasûlâllah!…. Salât ü selâmlarla, Hüzünlerle, gamlarla, Bembeyaz ihramlarla; Geldim yâ Rasûlâllah!.. Bir sabah saat beşte, Sanki rüyada, düşte, Medine’deyim işte; Geldim […]

Continue reading »

YAKARIŞLAR

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Sensiz bu cihanı, görmüyor gözüm, Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Sen’den başkasını, istemez özüm, Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Can içinde canım, canda cânânım, Kalbimde sevgilim, gönül sultanım, Sevdim, Sen’i sevdim, Sana hayranım; Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Sevindir ne olur, fânî dünyada, İster uyanıkken, ister rüyada, Tasarruf izni var, her enbiyâda; Teşrif buyur […]

Continue reading »

SON NEFES SEN’SİZ BIRAKMA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Rasûlâllâh, akıl mecnun, gönül Leylâ-yı aşk, Hakk’ı görmüştür görenler, Sen’dedir illâ-yı aşk, Çünkü Kur’an’dır Efendim, ettiğin imlâ-yı aşk; Etme Sen’siz son nefes hicrette Allâh aşkına! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

Yeni Mevlid
KELİME-İ ŞAHÂDET AŞKI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) EÛZÜ – BESMELEYLE İşte ey kul, yol bu, Allah’tan sana, Sen sığın şeytandan Allâh aşkına. Tertemiz et, her günahtan kalbini, İç ve dıştan, eyle hoşnut Rabbini! Âhiretten önce, sen kimsin, tanı, Zehri şerbet sanma, fark et şeytanı. Ey beşer, Allah’tır Allah, biz kuluz, Yardım O’ndan, rahmet O’ndan, ey susuz! Lâle söyler, gonca söyler, söz […]

Continue reading »

HENDEK GAZVESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) HİCRETİN BEŞİNCİ SENESİ Bir Dönüm Noktası Her Türlü Meşakkat, Çile Karşısında Sebat ve Zafer HENDEK GAZVESİ Büyük üçüncü gazâ, hicretin beşinci yılı, Şerefli, müjdeli Hendek cihâdı, çok acılı. Bu gazve, her çilenin hamlesiydi kalbimize, Bu gazve, her köşeden toplu saldırıydı bize! Bu gazve, çığ gibi İslâm’a karşı ürperten, Hücumdu, ümmeti silmek içindi tarihten. Netîce, […]

Continue reading »

O DENLİ SEVDİ HUDÂ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sen’in ki ömrün için Var Eden yemîn etti, Seçip de, en yüce ahlâkta el-Emîn etti! O denli sevdi Hudâ, sevdi yâ Rasûlâllah, Bütün semâları şânın için zemîn etti. Yegânesin, Yaratan Rabbimin murâdınca, Ne muhteşem yaşadın, Fahr-i Âlemîn etti. Buyurdu Hak; Sana uysun sevenler Allâh’ı, O, Sen Rasûlü, şehâdette şart-ı dîn etti. Fedâdır uğruna Seyrî, […]

Continue reading »

HUZURU DEMLEMEK

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Mahrum olmaz ışığına, Girenler yâ Rasûlâllah! Ellerini eşiğine, Sürenler yâ Rasûlâllah! Tepeden tırnağa vefâ, İlmek ilmek dokur sefâ, Dünya gözüyle bir defa, Görenler yâ Rasûlâllah! Aldırmaz kışın karına, Yazına hem baharına, Ümmet olmanın sırrına, Erenler yâ Rasûlâllah! Seninle söz; taşar hazla, Huzuru demliyor azla, Alanlardan daha fazla, Verenler yâ Rasûlâllah! Kardeşindeki zahmeti, Sahiplerinden himmeti, […]

Continue reading »

ÖZLEDİK YÂ RASÛLÂLLAH!

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Yıllar yılı yollarını, Gözledik yâ Rasûlâllah! O mübârek dîdârını, Özledik yâ Rasûlâllah! Şib vadisi kuşlarını, Sevr’in yanık taşlarını, Dâvâ arkadaşlarını; Özledik yâ Rasûlâllah! Vahyi beklediğin dağı, Küfre serptiğin toprağı, Merhamet ektiğin çağı; Özledik yâ Rasûlâllah! Yer şahit olsun, gök şahid. Sana ayândır el-Vâhid, Uğruna olmayı şehid; Özledik yâ Rasûlâllah! Bir hurmalık öğünleri, Yarım kalmış […]

Continue reading »

AYIRMASIN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yetiş bu ümmete imdâda yâ Habîballah, Şefâat et, iki dünyada yâ Rasûlâllah!.. Kapındayız; gözümüz nemli, gönlümüz gamlı, Bu canımız, tenimiz, hasretinle ihramlı. Kapındayız Sana pervâne, ey Gönül Nûru, Ayırmasın bizi Sen’den, kıyâmetin buhuru… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »
1 2 3 4