SON NEFES SEN’SİZ BIRAKMA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yâ Rasûlâllâh, akıl mecnun, gönül Leylâ-yı aşk,
Hakk’ı görmüştür görenler, Sen’dedir illâ-yı aşk,
Çünkü Kur’an’dır Efendim, ettiğin imlâ-yı aşk;
Etme Sen’siz son nefes hicrette Allâh aşkına!

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün