GELDİM YÂ RASÛLÂLLAH!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Eli boş, yüzü kara,
Geldim yâ Rasûlâllah!..
Öyle miskin, fukarâ…
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Pîrimi yâd ederek,
Rûhunu şâd ederek,
Hâin nefsi güderek;
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Bıktım dünya derdinden,
Elin yaban yurdundan,
Yirmi yılın ardından;
Geldim yâ Rasûlâllah!….

Salât ü selâmlarla,
Hüzünlerle, gamlarla,
Bembeyaz ihramlarla;
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Bir sabah saat beşte,
Sanki rüyada, düşte,
Medine’deyim işte;
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Sadâkati bulmaya,
Adâletli olmaya,
Hayâ, ilim dolmaya;
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Gözyaşları akmaz mı?
Secdeler gül kokmaz mı?
Ahlar göğe çıkmaz mı?
Geldim yâ Rasûlâllah!..

Saf sevgiler dermeye,
Ravzana yüz sürmeye,
Dilekçemi vermeye;
Geldim yâ Rasûlâllah!..