AYIRMASIN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yetiş bu ümmete imdâda yâ Habîballah,
Şefâat et, iki dünyada yâ Rasûlâllah!..
Kapındayız; gözümüz nemli, gönlümüz gamlı,
Bu canımız, tenimiz, hasretinle ihramlı.
Kapındayız Sana pervâne, ey Gönül Nûru,
Ayırmasın bizi Sen’den, kıyâmetin buhuru…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)