HİCRET DUYGULARI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Masum dalgaların pembe şafakta, Islak kayalara vurması hicret… Mutluluğun duâ olup dudakta, Rûhumu her lâhza sarması hicret… Bülbülün gözüyle ufka bakarken, Kevser serinliği çöle akarken, Sıla, gurbet olup canım yakarken, Gül renkli kapıya varması hicret… Öz yurdunda nâçar kalınca Nebî, Hikmet-i Hudâ’dan alır talebi, Terk-i diyar için sormaz sebebi, Rota Medine’dir, kırması hicret… Mekke’den […]

Continue reading »

HAYATINI KUR’ÂN İLE SÜSLERSEN

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com «Âdemoğlu» kimliğini alırsın, Hayatını Kur’ân ile süslersen! Yeryüzünün halîfesi olursun, Hayatını Kur’ân ile süslersen! Küfrün çirkin deryasına batmazsın, Ahretini dünya için satmazsın, Doğru yoldan asla milim şaşmazsın, Hayatını Kur’ân ile süslersen! Özünde başlamaz bir ince sancı, Çoluk-çocuk olmaz sana yabancı. Kaybetmezsin kalbindeki inancı, Hayatını Kur’ân ile süslersen! Kelâm-ı Kadîm’i okursun hazla, Tanışırsın, mîrâcımız namazla… İşin […]

Continue reading »

NAMAZ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Şüphesiz namazdır dînin direği, İbâdetin şâhı, pîridir namaz. Boynumuza borçtur îman gereği, İslâm’da beş şartın biridir namaz. Mü’minler namazla tadar mîrâcı, Huzûra kabulde yoktur aracı, Namaz gözün nuru, gönlün sirâcı, Hak ile mülâkat yeridir namaz. Rabbe yakınlığın zirvesi secde, Rûhumuz secdeyle erişir vecde, Ehl-i secdeyedir sayısız müjde, Kulluğun âhenkli şi‘ridir namaz. Aksa kapımızdan billûr […]

Continue reading »

MÜNÂCAT

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Kara bulutları vatan üstünden, Nebî hürmetine kaldır Allâh’ım! Şerri, bağrımızı yarma kastından, Vazgeçmezse nâra daldır Allâh’ım! Kibirden uzak tut mehterimizi, Toprağa damlayan kan, terimizi, Mîzâna konacak defterimizi, Hayır, haseneyle doldur Allâh’ım! İsa nefesliler nefesimize, Can versin Mevlânâ, ney sesimize, Akılla iz‘ânı lutfeyle bize, Doğruyu, güzeli bildir Allâh’ım! Şükürde kavî kıl, sabırda inat, Sabırla durulur […]

Continue reading »

BİR MİSAFİRİMİZ VAR!

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Mayıs ayında bize bir misafir gelecek… Sessiz, külfetsiz, masrafsız ama ayağı çok uğurlu, bereketli, bize çok faydalı hediyeler getiren bir misafir… Aslında o misafir bize her sene geliyor ve üç ay bizimle kalıyor. Bizimle kaldığı sürece hayatımıza huzur veren bir değişiklik getiriyor. Bir yenilenme, bir tazelenme, bir uyanış… Bir annenin yavrusunu tatlı uykusundan uyandırmak […]

Continue reading »

GÖNÜL DENEN BİR KÂBE’DE…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, hoş bak «Gül» hâline; Usûl, erkân, yol ne güzel!.. Ömrü, vuslât sahiline, Alıp giden sal ne güzel!.. Musa gibi yar deryayı; Tevhîd ile çal mayayı!.. Harun gibi bir sevdayı, Tebliğ eden dil ne güzel!.. Nur Dağı’na sor esrârı; Gül hüznüne sar efkârı!.. Hak’tan gelen her bir vârı, Halka veren el ne güzel!.. Gel ölmeden […]

Continue reading »

İSTİKAMETİN DİREKSİYONU

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İstikamet; yalpalamadan dümdüz gitmek… Savrulmamak, sapmamak, sapıtmamak, yamulmamak, eğrilmemek… İstikamet tek başına yetmiyor. İstikamete bir de isabet gerek… Dümdüz giden bir ok veya yol, istikametlidir. Eğer ok hedefe isabet ediyor; yol, istenen adrese çıkıyorsa o zaman istikamet ile birlikte isabet yani hidâyet de var demektir. Bu sebeple her şeye başlangıcımızdaki / Fâtiha’mızdaki istikametli yol […]

Continue reading »

HÜRRİYET BEKLEYEN KUDÜS

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Altı yüz otuz altı yılının yaz gününde, Ömer’le gerçekleşti Kudüs’e şanlı sefer. Mü’minlerin coştuğu zahmetli bir düğünde, Adalet dostlarına nasip olmuştu zafer. Haçlı zulmü sarınca Filistin’de her yeri, Esâret günlerinde gülmedi gamlı yüzler. Selâhaddin ordusu alıp Kudüs’ü geri, Huzûra erdi baskı altındaki öksüzler. Sonra olunca Beyt-i Makdis işgale mâruz, Memleket hasretiyle yıllarca kaldı […]

Continue reading »

KANDİL RUBÂÎLERİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com MÎRÂCA GİDER Dünyâyı seven, tahta gider, tâca gider; Ukbâyı seven, her sene bir hacca gider; Yâr aşkına tâlip olan; «Yâ Hak!» diyerek Gül soylu namazlar ile mîrâca gider. BERATLANSA GÖNÜL Her mihnete Hak’tan diye katlansa gönül, Rûhundaki coşkuyla kanatlansa gönül; Lutfeylese Rabbim yine bir nîmetini, Mahşer günü mîzanda beratlansa gönül. BİN AYLIK HUZUR Dünyâyı saran nûruna dalsam […]

Continue reading »
1 2 3