HAYATINI KUR’ÂN İLE SÜSLERSEN

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

«Âdemoğlu» kimliğini alırsın,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!
Yeryüzünün halîfesi olursun,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

Küfrün çirkin deryasına batmazsın,
Ahretini dünya için satmazsın,
Doğru yoldan asla milim şaşmazsın,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

Özünde başlamaz bir ince sancı,
Çoluk-çocuk olmaz sana yabancı.
Kaybetmezsin kalbindeki inancı,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

Kelâm-ı Kadîm’i okursun hazla,
Tanışırsın, mîrâcımız namazla…
İşin olmaz; günahkâr olan yüzle,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

Ektiğini «Bismillâh»la biçersin
Deryaları uçar gibi geçersin…
«Can suyu»nu kaynağından içersin
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

Arslan Ahmet; bir nefesle bitmezsin,
Aynaya bakıp da telâş etmezsin…
Hak dostuna; boş el ile gitmezsin,
Hayatını Kur’ân ile süslersen!

4 Ağustos 2013, Kadir Gecesi