ASHÂB-I UHDUD

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Kur’ân-ı Kerim’de, «Ashâb-ı Uhdud»dan şöyle bahsedilir:    “Hazırladıkları hendekleri, tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup, inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenler kahrolsun!” (el-Bürûc, 4-7)   Âyetlerin devamında yapılan bu işkencenin sebebi zikredilir:   “Bu inkârcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeye lâyık ve güçlü olan Allâh’a inanmış olmalarındandı. Allah her […]

Continue reading »

KANAYAN YARAMIZ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   İlimde, irfanda minval mi şaştı? Neden gülmez kader bizlerden yana? Yıllardır neslimiz nereye koştu? Rehber değil miydi Yûnus, Mevlânâ? Bir zamanlar dünya Türk’e dar idi, Edebâlî hünkârlara yâr idi, Akşemseddin, Ali Kuşçu var idi; Yûsuf Has Hâcib’siz can gelmez câna. Neden yetişmiyor bir Mimar Sinan? Gazâlî’siz ruhlar dardadır inan. Şeyh Sâdî’siz boynu bükük «Gülistan», Hınzır […]

Continue reading »

Kadîm Geleneğimiz: TARİH DÜŞÜRME

Ömer Sâmi HIDIR omersamihidir@yuzaki.com «Edebiyat» ve «cebir» arasındaki bağı hiç düşündünüz mü? Hiç dikkat ettiniz mi birçok yerde kullanılan Romen rakamlarında aslında harfler rakamların yerine kullanılmıştır. V: 5’tir, X: 10, L: 50, C: 100’dür meselâ. Buna öyle alışmışız ki bunların birer harf olduğu hatırımıza bile gelmiyor kullanırken. Ancak şu var ki, rakam yerine harf kullanımı bizim medeniyetimizde de vâr olmuştur. […]

Continue reading »

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ ÜSTÂDIMIZ İLE İSTANBUL’UN SIRLARI ÖZEL MÜLÂKATI

YAZAR : Fahri SARRAFOĞLU Fahri SARRAFOĞLU: Muhterem Efendim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız: Estağfirullah. Fahri SARRAFOĞLU: Muhterem Efendim! İstanbul deyince; tarihimiz, kültürümüz ve gönül dünyamız itibarıyla İstanbul bizim için ne ifade eder? Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız: İstanbul bizim için çok müstesnâ ve mûtenâ bir şehirdir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; “لَتُفْتَحَنَّ اْلقُسْطَنْطِنِيَّةُ: İstanbul fetholunacaktır…” buyurmuştur. (Ahmed, […]

Continue reading »

“BOZDUNUZ GENÇLİĞİN PSİKOLOJİSİNİ!”

YAZAR : Nurlan MEMMEDZADE nmemmedzade@gmail.com Ellili, altmışlı yaşlardaki bir adam; şehrin merkezinde bulunan ve genellikle genç kuşağın takıldığı büyük bir lokantaya giriyordu. Uzun zaman olmuştu başkente gelmeyeli. Televizyonda seyrederken başka bir dünya gibi gördüğü cafcaflı sokaklardan geçerken kendini sanki uzaydan gelmiş biri gibi hissetmişti. Çok acıkmış, eskiden üniversite yıllarında sınıf arkadaşlarıyla takıldığı küçük, mütevâzı yemekhaneleri aramışsa da bulamamıştı. Gençlik yıllarının […]

Continue reading »

İLİM VE BİZ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Gerçekleri görmeye, bizimle açıldı göz, Dilimizle tatlandı acıyı acıtan söz… İlk emri; «Oku!» olan bir dînin mensubuyuz, Onun için taşlara eğilip sürmeyiz yüz!.. «Yaratılanı sevdik Yaratan’dan ötürü» Sevgimizle ısıttık, ilkbahara döndü güz. Hükmümüz yalnız dışa değil, çoğu kez içe, Muhyiddin Arabî’nin avucunda söndü köz. Hak yoluna ter gerek, medreseye talebe, Sorulunca namzet kim? Bir […]

Continue reading »

Bilmediklerim İçin Ücret Alsam; BUNA HAZİNELER YETMEZ!

Handenur YÜKSEL İslâm hukuk tarihinin ilk başkadısı olan müctehid İmam Ebû Yûsuf 731’de Kûfe’de doğdu. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin gözde talebelerindendir. Abbasî halîfesi Mehdî Billâh zamanında kadılık görevine getirilen ve ömrünün sonuna kadar, 16 yıl bu görevde kalan Ebû Yûsuf’un 50-60 hadîsi bir defa dinleyerek ezberlediği rivayet edilir. Bir hac yolculuğu sırasında hastalandığı ve kendisini ziyarete gelen Süfyan bin Uyeyne’den […]

Continue reading »