SERVET’İM!..

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com -Korona’dan vefât eden kıymetli şair kardeşim Servet YÜKSEL’e- Gurbet ellerinde koca bir ömür, Çile çekip, geçip gittin Servet’im! Hasretiyle yanıp geldin sılaya, Doyamadan göçüp gittin Servet’im! Dosta âşık idin, vatana hasret, Çöllerde Mecnun’dun, dağlarda Ferhat! Dilerim Mevlâ’mdan eylesin rahmet! Bize yara açıp gittin Servet’im! Kimselere bir kötülük yapmadın, Bu dünyanın cilvesine tapmadın! Hiç bir zaman hak yolundan […]

Continue reading »

PERVÂNE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Can özümden sevdim ben bir güzeli, Cemâlin hüsnünü güle vermişler. Sevdâsıyla bülbül olup gezeli, Kokusunu esen yele vermişler. Aşkı, ömür boyu gitmez başımdan, Firkatin ateşi, sönmez döşümden, Değirmen dönerken, gözde yaşımdan; Gönül sarayımı sele vermişler. Çekerim bu derdi hep bile bile, Acı bir kelâmı getirmem dile, Bu yolda âşığa yakışır çile; Diyerek yolumu çöle vermişler. Kul […]

Continue reading »

AMAN YÂ RAB!

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Sorarlar âhiret yurdunda elbet her günahkâra, Ne yazmıştır kitap bilmem, ne söylersin hükümdâra? Yüzüm yok, gayretim eksik, neyim var? Hiç! Aman yâ Rab! Uzaklaştır azâbından, mukarreb eyle ebrâra… vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

Continue reading »

BİR ŞİİR YAZDIM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ayın duvağını örten gecede, Yıldızlar derince yazdım bir şiir… En derin mânâya gebe hecede, Harfleri serince yazdım bir şiir. Ummâna yöneldi aşk adlı nehir, En tenha sözleri derledim bir bir, Tepemde uçuşan hercâî fikir, İçime girince yazdım bir şiir. Duygular vuslattan almışsa görgü, İlham kapısında açılır sürgü, Mısralar peşinde örüldü örgü, Heyecan sarınca yazdım […]

Continue reading »

ŞÜKÜR

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Her nefes şükr ile insan, yaşar âdilce hayat, Bu şükürden geri kaldıysa da gafilce hayat! “Şükreden kullarım azdır.” buyurur Rabb-i Rahîm, Dâhil olmak diliyorsan yaşa kâmilce hayat. Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

YÂ İLÂHÎ, BİZE SEVDİR YÜCE PEYGAMBERİNİ…

ŞAİR : MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN ) ibrahimhakki@gmail.com Lutfeden kalplere sevdâ ve muhabbet, Sen’sin; Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini… Çünkü her gönle feyizler veren elbet Sen’sin; Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini… Bize sevdir ki, bu sevgiyle yıkansın özümüz, O büyük mahkeme ânında ağarsın yüzümüz, İki dünyâda da bayramla sevinsin gözümüz, Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini… Bütün âlem […]

Continue reading »

SEVDİĞİN DOSTLARININ GÖNLÜNE NAKŞET BİZİ DE…

ŞAİR : MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN ) ibrahimhakki@gmail.com İmtihân âleminin biz de garip yolcusuyuz, Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de… O kıyâmet günü Yâ Rab ne olur koyma susuz, Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de… Yaratılmışları dergâh gibi gönlünde tutan, Cânı Cânân’a ulaştırmak için hep can atan, Her seher göz pınarından yere bin inci katan Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi […]

Continue reading »

GURUR GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Mecnun misâli aşka düşenlerde nûra bak, Dillerde «yâ Vedûd» ile doğmuş huzûra bak. Sevdâ çeken gönülde hayal ufku dar gelir, Gün doğmadan neler doğar elbet zuhûra bak. Yârin tebessümüyle cihan kalbimizdedir, Sûrette kalma perde açılsın sudûra bak. Yansak keder verir mi mecaz âteşiyle biz? Rüzgâr sükûn içinde eserken sürûra bak. Dünyânın aslı aldatıp aldanmak üstüne, […]

Continue reading »

Sevgi Yazalım

ŞAİR : HİKMETÎ (Hikmet ELİTAŞ) Her takvime yaprak yaprak, Yıllara sevgi yazalım. Burcu burcu koksun toprak, Güllere sevgi yazalım. Bayramlar gelsin sevgiyle, İnsanlar gülsün sevgiyle, Gönüller dolsun sevgiyle, Dillere sevgi yazalım. Aşkla kursun kul yuvayı, Yûnus zikretsin Mevlâ’yı, Mecnun bulunca Leylâyı, Çöllere sevgi yazalım. Sevgi meclisine giren, Mevlânâ’dan feyiz gören, Hak’tan alıp, halka veren, Ellere sevgi yazalım. Sevgi sarsın yeryüzünü, […]

Continue reading »

EVLÂ BİLİRİZ!..

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Her sevgilinin nâmını Leylâ biliriz, Âşıkları Mecnun gibi şeydâ biliriz, Dünyâdaki şan şöhrete dil bağlamayız; Rüsvâlığı sultanlığa evlâ biliriz!.. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »
1 2