PERVÂNE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Can özümden sevdim ben bir güzeli,
Cemâlin hüsnünü güle vermişler.
Sevdâsıyla bülbül olup gezeli,
Kokusunu esen yele vermişler.

Aşkı, ömür boyu gitmez başımdan,
Firkatin ateşi, sönmez döşümden,
Değirmen dönerken, gözde yaşımdan;
Gönül sarayımı sele vermişler.

Çekerim bu derdi hep bile bile,
Acı bir kelâmı getirmem dile,
Bu yolda âşığa yakışır çile;
Diyerek yolumu çöle vermişler.

Kul Hakkı’yım yoktur kimseyle dâvâm,
Derdimin içinde gizlidir devâm,
Bu hâlim haylidir edince devam;
Mecnûn oldu diye dile vermişler.