AMAN YÂ RAB!

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Sorarlar âhiret yurdunda elbet her günahkâra,
Ne yazmıştır kitap bilmem, ne söylersin hükümdâra?
Yüzüm yok, gayretim eksik, neyim var? Hiç! Aman yâ Rab!
Uzaklaştır azâbından, mukarreb eyle ebrâra…

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün