SEVDİĞİN DOSTLARININ GÖNLÜNE NAKŞET BİZİ DE…

ŞAİR : MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN ) ibrahimhakki@gmail.com

İmtihân âleminin biz de garip yolcusuyuz,
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…
O kıyâmet günü Yâ Rab ne olur koyma susuz,
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…

Yaratılmışları dergâh gibi gönlünde tutan,
Cânı Cânân’a ulaştırmak için hep can atan,
Her seher göz pınarından yere bin inci katan
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…

Yok huzûrunda İlâhî, sunacak bir amelim,
Gül Nebî hatrına lutfet bize Sen, kalb-i selîm,
Sevginin kaynağısın, sev bizi, sevdir dâim,
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…

Hiç gönül kırmayarak olsa devâ hep dilimiz,
Dâimâ şerre kilit, hayra anahtar elimiz,
Hakk’a vuslat ile nurlansa gönül kandilimiz,
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…

Gāye Mecnun, Yüce Allâh’a ulaşmaksa eğer,
Dosta dost olmaya bak, sen de yetişsin güller.
Damla deryâya kavuşmazsa kazanmaz ki değer;
Sevdiğin dostlarının gönlüne nakşet bizi de…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)