YÂ İLÂHÎ, BİZE SEVDİR YÜCE PEYGAMBERİNİ…

ŞAİR : MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN ) ibrahimhakki@gmail.com

Lutfeden kalplere sevdâ ve muhabbet, Sen’sin;
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…
Çünkü her gönle feyizler veren elbet Sen’sin;
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…

Bize sevdir ki, bu sevgiyle yıkansın özümüz,
O büyük mahkeme ânında ağarsın yüzümüz,
İki dünyâda da bayramla sevinsin gözümüz,
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…

Bütün âlem dönüyor hep bu muhabbetle bugün,
İnfilâk emri alır, aşk-ı Nebî bittiği gün,
O pınardan içenin yârını olmaz ki hüzün,
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…

Hak huzûrunda iken kalbi coşup çağlayan O,
Her seher ümmetinin derdi için ağlayan O,
Kanayan kalbe şifâ, merhem olup bağlayan O,
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…

İstikāmet yoludur, Hakk’a giden, rahmânî,
Sen de Mecnûn, O’nun aşkında olursan fânî,
Kâinat aşkla sever, çünkü emir rabbânî,
Yâ İlâhî, bize sevdir yüce Peygamberini…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)