GURUR GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Mecnun misâli aşka düşenlerde nûra bak,
Dillerde «yâ Vedûd» ile doğmuş huzûra bak.

Sevdâ çeken gönülde hayal ufku dar gelir,
Gün doğmadan neler doğar elbet zuhûra bak.

Yârin tebessümüyle cihan kalbimizdedir,
Sûrette kalma perde açılsın sudûra bak.

Yansak keder verir mi mecaz âteşiyle biz?
Rüzgâr sükûn içinde eserken sürûra bak.

Dünyânın aslı aldatıp aldanmak üstüne,
Cumhûr kitâbımızda «metâ‘ul gurûr»a bak. (Âl-i İmrân, 185)

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün