ŞÜKÜR

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Her nefes şükr ile insan, yaşar âdilce hayat,
Bu şükürden geri kaldıysa da gafilce hayat!
“Şükreden kullarım azdır.” buyurur Rabb-i Rahîm,
Dâhil olmak diliyorsan yaşa kâmilce hayat.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)