BİR ŞİİR YAZDIM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ayın duvağını örten gecede,
Yıldızlar derince yazdım bir şiir…
En derin mânâya gebe hecede,
Harfleri serince yazdım bir şiir.

Ummâna yöneldi aşk adlı nehir,
En tenha sözleri derledim bir bir,
Tepemde uçuşan hercâî fikir,
İçime girince yazdım bir şiir.

Duygular vuslattan almışsa görgü,
İlham kapısında açılır sürgü,
Mısralar peşinde örüldü örgü,
Heyecan sarınca yazdım bir şiir.

Dumanlar yükseldi sevda közünde,
Işıklar parladı ayın gözünde,
Kerem’in Mecnûn’un kadîm izinde,
Saatler durunca yazdım bir şiir.

Ömür duvarından eksilirken taş,
Yanağımı öptü iki damla yaş,
Yârin huzûrunda hep yavaş yavaş,
Yayımı gerince yazdım bir şiir,

Aklı sürdüm en akılsız izbeye,
Sırrımı yükledim sırtta heybeye,
Sabır merdiveni kurdum kubbeye,
Menzile erince yazdım bir şiir,

Bakışlarım yıldızlara yöneldi,
Hasretin okları ufkumu deldi,
Bu gönül buyruğu ömre bedeldi,
Huzûra varınca yazdım bir şiir.