GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Sen gönülden ver haber, çekmek için sevdâ mı yok?
Kays isen mecnûna dön, sevmek için Leylâ mı yok?

Dağ mı yok delmek için, Ferhâd isen vur kazmayı!
Düşmek istersen eğer Mecnûn’a eş, sahrâ mı yok?

Cevher-i Mûsâ’yı bul gayret edip sen tek hele!
Bak cemâlullah tecellî eyleyen Sînâ mı yok?

Mâsivâdan sıyrılıp kurtul hemen Ankā gibi!
Konmak istersen seninçün Kāf-ı istiğnâ mı yok?

Meclisin Hârun neden bitsin tükensin neşvesi
Nûş eden rindan mı yoktur, devreden sahbâ mı yok?

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün