FERSAHZÂDE HOCAMIZA BİR NAZÎRE

ŞAİR : Ramazan ŞAHAN ramsahan@gmail.com

Bezm-i şuarâda bizler de varız.
Ölçüden, tartıdan biraz anlarız.
İsmi bilinmeyen garibanlarız.
Fakat hânemizde şöhretimiz var… (Yaşar FERSAHOĞLU)

Biz bu terbiyeyi aldık hocadan,
Gurura varmayan izzetimiz var…
Biz anlarız cümle, söz ve heceden.
Mânâ sofrasından lezzetimiz var…

Öğrencim her şeyim, hayatım ilim.
«Of!» demeye varmaz yansa da dilim.
Gam değil, olmasın dünyada malım.
Bizim irfan denen servetimiz var…

Dünya fânî mezarlıktır önümüz.
Vech-i Bâkî bizim gerçek yönümüz.
Süleyman misali yoktur ünümüz.
Devlet gibi süren sıhhatimiz var…

Şaklabanlık, yağcılık ne bilmeyiz.
Dünya ağlar iken bizler gülmeyiz.
Maddenin uğrunda boşa ölmeyiz.
Derin mânâlara hürmetimiz var…

Ne makam biliriz ne de siyaset…
Bizim meclisimiz ehl-i muhabbet.
Biz mü’miniz bizde olur firâset.
Gafletten arınmış devletimiz var…

Vakarımız varsa uysal değiliz.
Bizler hakikatiz, masal değiliz.
Biz yolcuyuz, hâşâ visal değiliz.
Bizim Yaradan’a rıhletimiz var…

Biz O’ndan gelmişiz, O’na döneriz.
O’nun nefhasıyla yanan feneriz.
Emir varsa yanar, yoksa söneriz.
Azrâil’e bir can minnetimiz var…

Şiire sevdalı üstâdım Yaşar.
Fersah fersah çölü, deryayı aşar.
Âşık olamazsa sevdayı boşar.
Sel gibi kükreyen milletimiz var…

Âsım’ın nesliyiz dâvâ yolunda.
İlim de îman da her şey var onda.
Ölüm olsa dönmez işin sonunda.
Azapla karışık rahmetimiz var…

Biri hakkımızda edip sû-i zan,
Aceb der mi: «Kimmiş bu garip ozan?»
Düşmanı iğneler Şahan Ramazan,
Dosta karşı sıcak şefkatimiz var…