181. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Şu dünyada en mukaddes varlığımız, annelerimiz. Sadece bizi dünyaya getirmeleri dahî yeter. Ancak; onlar bununla kalmaz, en ulvî fedâkârlıkları yaparlar evlâtları için, en samimî duâları ederler. Görünmez kahraman tabiri, en ziyade annelere yakışır. Yiğit beylerinin de, aslan evlâtlarının da arkasındaki görünmez kahraman. Bu görünmezlik, bir kusur değil, bilâkis bir tercihtir anneler için. Hiçlik ve tevâzu terbiyesinin, iffet ve […]

Continue reading »

180. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Putperestlik veya şirk denilince, gözümüzün önüne şu manzara gelebiliyor: Taştan, tahtadan putlar, karşısında eğilip kalkan basîreti bağlı garip tipler… Yani artık asırlar öncesinde kalmış iptidâî bir tablo. Kur’ân-ı Kerim’deki en mühim tâlimatlardan biri olan; “Şirk koşmayın!” ikazı ve İslâm’ın özü olan tevhid, peki, tarihte kalmış bir meseleden mi bahsediyor? Hayır!.. Meşhur tabirle, gardrop değiştiriyor, putlar da putperestler de… […]

Continue reading »

Hâfızlığın Bereketi: SAĞLAM ZİHNÎ YAPI!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com İslâm medeniyetinin yetiştirdiği bütün zirve şahsiyetler, eğitimlerine Kur’ân tahsili ile başlamıştır. Kur’ân öğrenmiş, ezberlemiş ve onunla hemhâl olmuşlardır. Kur’ân kültürü ile zenginleşmiş, diğer ilimlere ondan sonra adım atmışlardır. «Bed’-i besmele» ilmî yolculuğa başlama merasiminin adıdır. Yani ilim yolu, Kur’ân ile başlatılmaktadır. Doğrusu Kur’ân kültüründen mahrum bir ilimden fayda da umulmaz. Kur’ân’ın ilk hâfızı Efendimiz -sallâl­lâhu aleyhi […]

Continue reading »

«BİZE NE OLDU?»

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Yıllar öncesinden merhume Şule Yüksel ŞENLER Hanımefendi’nin bir dönemin mânevî sıkıntılarını anlatan eserinin ismi; «Bize Ne Oldu?» Kısa bir süre önce katıldığım seminerde de, konuşmacının her iki cümlesinden biri bu soru idi. Sürekli bu soruyu yöneltiyordu dinleyenlere. Son nefes endişesi olmadan hayatını devam ettiren bir toplum hâline nasıl geldik? Neden dertlenmemiz gereken bir son nefes endişemiz […]

Continue reading »

MÜTEBESSİM ÖLMEK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Kalbi üzgün, gözü yaşlı insanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Varlığını dâim Hakk’a sunanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Dili; «Hû!» der, kalbi; «Hû!» der mü’minin, Eli açık olur, gerçek muhsinin, Özü, sözü doğru olan eminin; Mütebessim çıkar inan ki canı! Güzel ahlâk peşindedir müslüman, Öfkesini yenen gerçek pehlivan, Hevâsını din etmeyen her insan; […]

Continue reading »

HER BAŞLAYAN BİR GÜN BİTER

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Anlatmaya gücüm yetmez, Ne dertler geldi başıma… Söylerim, sözüm kâr etmez, Yârânıma, yoldaşıma… Beni şâdan bilir âlem, Yüreğimde keder, elem, Derdimi yazamaz kalem; Gücüm yeter gözyaşıma… Sorulmuyor helâl, haram, Kalmamış saygı, ihtiram, Sarılmıyor gizli yaram; Ağu doluyor aşıma… Aramıza dünya girdi, Muhabbetler sona erdi, Tebessümü ziyan gördü; Selâm verdim gardaşıma… Kul Hakkı; söyleme, yeter! Her başlayan […]

Continue reading »

TEVHÎDE GEL!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Besmelemiz anahtar, Son kapı yüce Allah! İnancıma şâhit var, Lâ ilâhe illâllah… Hem ezeldir, hem ebet, Hem icâbet, hem davet, Hak’tan gayrısına ret, Lâ ilâhe illâllah… Bir hızlı, bir âheste, Modası geçmez beste, He dâim, her nefeste; Lâ ilâhe illâllah… Yüceltir her alanı, Alçaltır her talanı, Îmânımın ilânı; Lâ ilâhe illâllah… Pulu, altın ediyor, Kusurları […]

Continue reading »

AİLEDE HUZUR TERBİYESİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EVLÂTLARIN HAKKI Ömer bin Abdülazîz –rahmetullâhi aleyh–; devâsâ hudutlara ulaşan İslâm devletinin halîfesi olmasına rağmen, zühd ve riyâzat hâlinde yaşıyordu. Bir gün veziri kendisine şu teklifte bulundu: “–Efendim, «Beytülmâl»den aldığınız tahsisâtın kâfî gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefâtınızdan sonra evlât ve torunlarınızın zarûrî ihtiyaçları için bıraksanız?!.” Halîfe şu […]

Continue reading »

HAKİKÎ İLİM

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Zihinler, sadece bilgi arşivi olduğunda hiçbir kıymet ifade etmez. Çünkü o bilgiler, insanı şerden muhafaza etmiyor. Bilâkis zâlimliğin en vahşîsini sergilemeye basamak oluyor. Yeryüzünde yapılan zulümler, hep böyle kuru bilgilerin eseri. Dolayısıyla; Gerçek bilgi, irfân ile mücehhez olduğunda tecellî eder. İlim, ilâhî muhabbete ve rızâya basamak olduğunda makbul ve faydalı olur. Kuru bilgi, isterse fıkıh […]

Continue reading »

KOMŞU

Sami GÖKSÜN “Her kim Allâh’a ve âhiret gününe îmân ediyorsa komşusuna eziyet etmesin.” (Müslim, İlim, 75) “…Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse cennete giremez.” (Ahmed, III, 199) Değerli okuyucularımız, şu nebevî îkazların dehşetine bakınız!.. Komşuya eziyet etmemek, îmânın bir gereği ve neticesi olarak takdim edilmekte. Yüce Rabbimiz de Nisâ Sûresi’nin 36. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurmaktadır: “Allâh’a kulluk edin, […]

Continue reading »
1 2 3 200