KENDİ MEDENİYETİMİZ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Mekke’den doğan Nûr-i Ezel ve Ebed, îman ve irfanla kurduğu Medine’de, cihanın en muhteşem medeniyetini tesis etti. O medeniyette her şey, en üstün vasfıyla yer aldı. O medeniyet; Şahsiyet ve insanlıkta en mükemmeldi. Merhamet ve şefkatte eşsizdi. Kardeşlik ve muhabbette en müstesnaydı. Birlik ve beraberlikte en sarsılmazdı. Adâlet ve hukukta en yüksekti. İlim ve […]

Continue reading »

BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »

Mahrum Bırakıldığımız İLİM, İRFAN ve MEDENİYET HAZİNEMİZ

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Kıyâmete kadar gelecek insanlığın, son ve tek kurtuluş yolu olan İslâm dîninin mensubu biz müslümanların, son asırdaki manzarası; maalesef geri kalmışlık, iç savaşlar ve fakirlikle boğuşan insanlar ile anılır oldu. Şimdilerde ise nereden ve kimden emir aldıkları belli olan birtakım insanlar yüzünden, yüce dînimiz İslâm ile «terör» aynı anda zikredilir hâle geldi. Müslümanlar olarak, bizi […]

Continue reading »

Altyapı Yok!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Nesillerin yetişmesi bahsinde eğitim değerlendirmeleri en çok şu noktada yoğunlaştı: ‒Altyapı yok! İlim ve irfan bahsinde aynı teşhis: ‒Altyapı yok! Liyâkat ve ehliyet bahsinde aynı vurgu: ‒Altyapı yok! Tecrübe ve ustalık bahsinde aynı tespit: ‒Altyapı yok! Şahsiyet ve karakter bahsinde de aynı şikâyet: ‒Altyapı yok! Büyük hedef ve gayeler bahsinde de aynı cümle: […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri – AKLIN KIYMETİ ve HUDUDU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİRA’DAKİ MESAJ  İlk ilâhî tâlimat: اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖ۪ى خَلَقَ “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (el-Alak, 1-5) Demek ki; Rabbimiz’in adıyla okumak ilk vazifemiz. O’nun bize öğrettiği ilim, bizim için en büyük kerem… Lâkin hangi bilgi, insanı […]

Continue reading »

BİR NÛRA GARK OLDU DEVRÂNIM BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tövbe-i nasuhla döndüm kapına; Aşkınla can buldu iz‘ânım benim!.. İdrâkim yeter mi eşsiz yapına? Nefsimde kuruldu mîzânım benim!.. Seyrine «aşk» dedim ateşin, buzun; Maksûdu Sen oldun derin sonsuzun!.. Nûruna kapıldım Levh-i Mahfûz’un; Özümde kalmadı dermânım benim!.. Yâ Rab, kudretinle yanar çerâğım; Vecd ile deryâya döner kaynağım!.. Her mevsim dökülür ömür yaprağım; Adınla titreşir vicdânım benim!.. […]

Continue reading »

Ararsın

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Âlim geçinirken neden irfânı ararsın? «Kurbân olayım» der niye kurbânı ararsın? Gönlünde kibir zerresi varken bire gafil, Gaflet ile sen boş yere şeytânı ararsın… Sarmışsa senin rûhunu baştanbaşa nefret, Bilmem ki neden derdine dermânı ararsın? Zulmetme sakın kimseye, can yakma cihanda, Baş eğmeye bir gün yüce fermânı ararsın… Hor görme sakın katreyi devran […]

Continue reading »

İRFAN ve İHSAN

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Küçükçekmece Belediyesi Ahmet KABAKLI Hoca’yı anma programı düzenledi. Salon; üniversiteli ve liseli gençlerle dolu, hepsi dikkatle dinliyor. Belediyelerin yaptığı kültür programlarına gençlerin gelmemesi beni üzmüştür. Kültür müdürlükleri biraz gayret edip lise ve üniversite gençlerinin programlara gelmesini sağlasa, programda konuşmacı olanların heyecanı artacaktır. Kabaklı Hoca’nın, «İrfan ve İhsan» kitabından bazı bölümler okuyarak konuşmama devam ederken gençler […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – ŞAŞMASIN ADÂLETİ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Seyyid Emîr Külâl -kuddise sirruhû- 1284 senesinde Buhâra’nın Süharî Köyü’nde doğdu. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in neslindendir. Çömlekçi mânâsına gelen «Külâl» lâkabıyla anılır. Emîr Külâl Hazretleri gençliğinde güreşmeyi çok severdi. Bir gün güreş meydanında Muhammed Baba Semmâsî ile tanışıp talebesi oldu. Kısa zamanda kemâle erdi. Daha sonra Bahâeddin Nakşibend’in tasavvufî terbiyesiyle vazifelendirildi. Emîr […]

Continue reading »

İbretlik Bir Kıssa ve Alınacak HİSSE

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Anlatırlar… Kuş Kalesi denilen kasabada; şükreden zenginlerden, hayır sahibi, ilmi ile âmil ve bir mürşid-i kâmil olan îman ve irfan sahibi el-Hâc Faruk Şinâverdi Efendi nâmında bir zât yaşardı. Bu mübârek zât, bulunduğu kasabanın nurlu bir kandili gibiydi. Sahip olduğu malın, kendisine emânet olarak teslim edilmiş bulunduğunu fark etmiş ve bu emâneti hayra sarf etmeye memur […]

Continue reading »
1 2 3