KUR’ÂN’IM BEN!

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

Yüce Rabbin kelâmı,
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…
Gül Rasûl’ün selâmı,
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…

Cümle derde devâyım,
Gönüllere şifâyım,
Habîb-i Mustafâ’yım;
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…

Yoktur benim kardeşim,
Bulunmaz asla eşim,
Sönmeyen bir güneşim;
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…

Has bahçenin gülüyüm,
İlim-irfan yoluyum.
Sonsuz hikmet doluyum;
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…

Çağlar üstü sesim var,
Sönmeyen nefesim var;
Yaşarım haşre kadar;
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…

Kâinâtın yüz akı,
Mü’minin zafer tâkı,
Peygamber’in ahlâkı;
Kur’ân’ım ben, Kur’ân’ım…