ÇAĞLAYIP, DOLDUKÇA İRFÂNA DÖNDÜM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, safha safha yazılmış bahtım;
Tefekkür ettikçe mîzâna döndüm!..
Uyan, Süleymân’a inmedi tahtım;
Belkıs’ın seyrinde mestâna döndüm!..

Geceme ışık mı her secde, kıyam?
Hakk’adır bu senâ, bu hamd, ihtirâm!..
Yanmış yüreğimi oyarken ilham;
Hikmet kaynağında tuğyâna döndüm!..

Seyret, toprak tende ömrün izini;
Şerh et her menzilde varın özünü!..
Gör iki âlemin, mânâ yüzünü;
Oku, âyet âyet Kur’ân’a döndüm!..

Ehl-i Kehf vecdiyle duy bu zamanı;
Hızır’dan Musa’ya seyret devrânı!..
Bir ilm-i ledünde gör imtihânı;
Mârifet yolunda, üryâna döndüm!..

Maksûdu Yûsuf mu, gülen rüyanın?
Sabrını, Eyyûb’la tattım dünyanın!..
Âdem’e ruh veren en saf mayanın;
Sırrını çözdükçe, pinhâna döndüm!..

Ara, bul Sen’dedir vuslat durağım;
Bir «Gül»ün renginde tüter ocağım!..
Kulak ver «ne» diyor bu aşk kaynağım?
Çağlayıp, doldukça irfâna döndüm!..

7 Eylül 2017, Ankara