«SULTAN» İSTER KUL MAKAMI!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yol aldıkça bu garip can;
«İhsân» ister kul makamı!..
Çilede mi akıl, iz‘an?
«İrfân» ister kul makamı!..

Oku, şerh et, gör vahdeti;
Secdede bul mârifeti!..
Tut o kutsî emâneti;
«Emân» ister kul makamı!..

Gönül, sende edep, arım;
Ney tek inler âh u zârım!..
İnceldikçe aşk nazarım;
«Mîzan» ister kul makamı!..

Cehd et, nefsi eyle hâsıl;
Can, Mevlâ’ya olsun vâsıl!..
Dört kapıda budur usûl;
«Erkân» ister kul makamı!..

Aşk derdiyle erir tenim;
«Hak» çağırır her düzenim!..
Kızardıkça aşk gülşenim;
«Yârân» ister kul makamı!..

Gel, bir ömrü der dünyada;
Bahtım saklı bu ihyâda!..
«Kalp» denilen bir deryâda;
«Sultan» ister kul makamı!..

5 Kasım 2016, Ankara